Viktig integreringsdialog

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- I år er det kanskje viktigere enn noen gang at vi har denne dialogen, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet dialogkonferansen 2015. Formålet med konferansen er å styrke dialogen mellom myndighetene og innvandrerbefolkningen.

Statsministeren pekte på at vi står overfor en ekstraordinær situasjon i forbindelse med flyktningkatastrofen. 

- Alle som bor i Norge må bidra til at de som kommer nå blir godt mottatt og får et godt liv, sa statsministeren.

 

Statsminister Erna Solberg åpnet årets dialogkonferanse. Foto: BLD

 


Ønsker innspill
Representanter fra lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre organisasjoner er representert, i tillegg til departementer, direktorater og kommuner. På konferansen kan de gi direkte innspill til statsministeren og en rekke statsråder på flere politikk- og samfunnsområder.

- De av dere som har flyttet til Norge som voksne er viktige ressurspersoner. Dere vet hvordan det er å komme hit uten å kunne norsk eller kjenne samfunnet spesielt bra. Gjennom personlige erfaringer har dere verdifull kunnskap om hva som må til for å få et godt liv i Norge, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i sin tale til deltakerne på konferansen.

Diskuterer ulike temaer
Dette er andre gang regjeringen arrangerer den nasjonale dialogkonferansen. Årets temaer er bestemt på bakgrunn av innspillsmøter med innvandrerorganisasjoner fra hele landet. Blant temaene som blir diskutert er arbeid, trygt samfunn, oppvekst og barnevern, frivillighet, entreprenørskap, bolig og nærmiljø, barnehage og skole og helse.

Fra regjeringen deltar statsminister Erna Solberg (H), barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), kulturminister Thorhild Widvey (H), næringsminister Monica Mæland (H) og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP). I tillegg deltar statssekretærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.