Viktige EU-møter for statsråd Horne i Brussel

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne diskuterte likestilling, rettigheter for LHBT og bekjempelse av hatefulle ytringer med EU-kommissær Věra Jourová.

Statsråd Solveig Horne i møte med EUs kommissær for justissaker, forbrukerspørsmål og likestilling, Věra Jourová. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen
Statsråd Solveig Horne i møte med EUs kommissær for justissaker, forbrukerspørsmål og likestilling, Věra Jourová. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Vi vet at mye av det som skjer i EU får innvirkning på norsk politikk. Derfor er det viktig at vi har gode kontakter og er tidlig inne for å høre hva som står på dagsordenen i EU, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne da hun var i Brussel 25. februar.

Møtte kommissær med samme ansvarsområde

På dagsorden sto blant annet et møte med EUs kommissær for justissaker, forbrukerspørsmål og likestilling, Věra Jourová.

– Jeg og kommissær Jourová jobber med mange de samme temaene, og dette møtet er derfor svært viktig for meg, sa statsråden før møtet.

Temaene som ble diskutert var blant annet prioriteringene for EUs strategi for en fremtidig politikk for likestilling mellom kvinner og menn, arbeidet med EUs handlingsplan for LHBT, Norge og EUs tiltak for å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer, barns rettigheter og forbrukerrettigheter.

Saken fortsetter under videoen

Møtte svensk europaparlamentariker

Horne besøkte også Europaparlamentet for et møte med den svenske europaparlamentarikeren Anna Hedh. Hun tilhører Den progressive alliansen for sosialister og demokrater (S&D), sitter i komiteen for kvinners rettigheter og likestilling og er vara i komiteen for borgerrettigheter, justis og innenrikssaker.

– Det var viktig for meg å møte Anna Hedh for å snakke om saker det jobbes med i Europaparlamentet som jeg kan bidra til, og også ta med lærdom hjem om. Blant temaene vi diskuterte var likestilling og barns rettigheter, sa Horne etter møtet.

Saken fortsetter under bildet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i møte med europaparlamentariker Anna Hedh. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i møte med europaparlamentariker Anna Hedh. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren hadde også møter med Europarådets ambassadør til EU, Torbjørn Frøysnes, om hatefulle ytringer og radikalisering i Europa, samt Stine Andresen som er direktør ved EØS-midlenes sekretariat i Brussel og Ingrid Schulerud, som er Utenriksdepartementets fagdirektør for EØS-midlene. Temaet for dette møtet var arbeidet mot ekstremisme og tiltak for å fremme fundamentale rettigheter gjennom EØS-midlene.