Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil at flere skal lære tysk

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Nå foreslår regjeringen tiltak for at flere norske skoleelever og studenter skal lære seg tysk.

Foto: Thomas Wolf, Wikimedia Commons

Tyskland spiller en viktige rolle for norsk verdiskapning, og det gjør økt kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur viktig for næringslivet. I tillegg er Tyskland kjent for forsknings- og utdanninginstitusjoner av meget høy kvalitet.  Derfor vil regjeringen stimulere til økt interesse for tysk blant skoleelever og studenter.

– Vi ønsker at flere norske elever og studenter tar hele eller deler av sin utdanning i Tyskland, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Blant annet foreslår regjeringen å utvide retten til støtte til korte studieopphold i Tyskland for hele skoleklasser.

I dag er det slik at en norsk videregående skole kun kan få godkjent en søknad om å inngå samarbeid med en tysk skole, etter et bevilgningsvedtak i Stortinget. Dette gir en langdryg og uforutsigbar prosess for de skolene og skoleeierne som har planer om å etablere slike samarbeidsprogram.

– Derfor foreslår vi nå at alle samarbeidsprogram som fyller kvalitets­kravene, automatisk vil bli godkjent for støtte. Målet er å senke terskelen for skoler som vil ta initiativ til et tettere samarbeid med Tyskland.  Vi foreslår også å styrke bevilgningen med 2,2, millioner kroner, slik at flere kan få støtte, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vil også utvide de eksisterende ordningene med støtte til språkkurs gjennom Lånekassen, for å legge bedre til rette for at studenter skal kunne velge utdanning i Tyskland og andre ikke-engelskspråklige land.

Forslaget innebærer at de eksisterende ordningene med språkstipend og språklig tilretteleggingssemester blir mer fleksible og vil dekke lengre kurs enn i dag.

– Blant annet blir det mulighet for støtte til lengre språkkurs i opptil to semestre, vi øker stipendet med 2 000 kroner og det blir mulighet for å kombinere hovedutdanningen med et kortere språkkurs, sier Røe Isaksen.

Til toppen