Vil bli bedre på forebygging mot radikalisering

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Det er stort potensiale for å bli bedre i det forebyggende arbeidet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen da han åpnet Radikaliseringskonferansen 2013.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpner Radikaliseringskonferansen 2013.

– I Norge er vi gode på reparasjon. Jeg frykter at fokuset på reparasjon ødelegger litt for forebyggingen – kanskje fordi det er enklere å måle reparasjon enn det er å måle forebygging. Det er stort potensiale for å bli bedre i det forebyggende arbeidet, sa justis- og beredskapsministeren.

 – Det er en utfordring når vi i media ser at tilsynelatende vanlige ungdommer som vokser opp i vanlige miljøer, og som ikke har noen spesielle adferdsvansker, på veldig kort tid endrer adferd og blir radikalisert. Og noen av dem reiser til utlandet – for eksempel til Syria, sa justis- og beredskapsministeren.

Ønsker forslag

I 2014 skal regjeringen legge fram en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den skal bli et verktøy for dem som arbeider direkte med utfordringene.

Justis- og beredskapsministeren inviterer alle til komme med innspill til handlingsplanen. Forslagene kan for eksempel være konkrete tiltak, utfordringer som bør undersøkes nærmere eller tips om metoder.