Vil du møte statsråden?

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Er du mellom 16-30 år? Har du klart å komme deg i jobb eller tilbake på skolebenken etter tidligere å ha stått på utsiden? Da vil arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie gjerne møte deg.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Foto: NTB scanpix

Statsråd Anniken Hauglie (H) er bekymret for unge som ikke lykkes med å komme inn på arbeidsmarkedet.

– For meg er det ekstra viktig å bidra til å øke arbeidsdeltakelsen blant de unge, som i dårligere tider sliter mest med å få innpass i arbeidslivet og som ofte er de første som ryker når bedriftene må nedbemanne, sier Hauglie.

Nå kjører hun i gang kampanjen Ung i jobb, som retter seg mot dem mellom 16 til 30 år. 

Reiser rundt i Norge


– Siste uken i juni planlegger jeg å reise land og strand rundt, for å møte unge som har en historie å fortelle. I denne runden ser jeg etter unge som tidligere av ulike grunner har slitt med å få foten innenfor arbeidslivet, men som til slutt har lykkes, forklarer statsråden.

Målet er å besøke unge i alle landsdeler, for å få et bredest mulig grunnlag å trekke konklusjoner fra.

– Det kan være unge som har slitt med psykiske lidelser, som for eksempel angst og depresjon, det kan dreie seg om rusproblematikk, funksjonshemminger eller andre faktorer som har gjort det vanskelig for den unge å komme i arbeid.

 

Hva er hensikten med ungdomsturneen?

– Hensikten er å lytte til unge som har lykkes - for bedre å kunne hjelpe dem som fortsatt står på utsiden av arbeidsliv og skole. Hvordan klarte de det? Hva kan jeg som statsråd gjøre for de unge? Hva fungerer i NAV og hva virker ikke? Jeg vil ha råd fra unge på hva som skal til for at flere kan få muligheten til å komme seg i arbeid. Kall det gjerne jakten på suksessformelen, sier ministeren.

Også såkalte drop outs – unge som dropper ut av skolen – er velkommen til å kontakte statsråden.

– Når unge faller ut av skolen, skjer det gjerne gradvis. De begynner kanskje å skulke mer og mer, får ikke karakterer i enkeltfag, og dropper etter hvert ut av skolen. Kanskje snur de døgnrytmen og lever isolert. Det gjør det enda mer krevende å få dem i skole eller jobb. Nøkkelen er å fange dem opp så tidlig som mulig. I Nav-meldingen foreslår jeg derfor at de unge skal få oppfølging fra NAV raskere enn i dag.

– De yngste vil jeg aller helst ha tilbake på skolebenken. Ungdom som ikke fullfører videregående, sliter mye mer på arbeidsmarkedet. I Rogaland har hele 40 prosent av unge under 30 som mister jobben, ikke fullført videregående skole. Regjeringen foreslår derfor livslang rett til videregående opplæring. Jeg har også nettopp innført et toårig opplæringstiltak i regi av Nav, som er myntet på dem med svake grunnleggende ferdigheter, sier Hauglie.

Hun erkjenner at det er en store utfordringer forbundet med å inkludere flere unge i arbeidslivet.

– Det trengs en større felles innsats for å få flere unge i jobb. Jeg er glad for alle arbeidsgivere som tar samfunnsansvar og rekrutterer flere ungdommer inn i jobb. Samtidig vil jeg oppfordre enda flere til å se potensialet i de unges arbeidskraft og skaperevne.

Hva gjør regjeringen for å få ungdommen i jobb?

– Flere tiltaksplasser, økt adgang til å ansette midlertidig og målrettede ungdomsteam i NAV er noen av virkemidlene. Samtidig har jeg forståelse for at enkelte bedrifter vegrer seg for å ta sjansen på dem som mangler både erfaring og referanser. Derfor gir vi også arbeidsgiverne noen gulrøtter i form av høyere lærlingtilskudd og økt bruk av lønnstilskudd som skal få flere arbeidsgivere til å satse på ungdom.

Statsråden oppfordrer unge i hele Norge til å ta "pennen" fatt og skrive til henne.

– Jeg håper alle unge som har noe på hjertet, griper muligheten og tar kontakt med meg. Dette blir uformelt og med senkede skuldre. Jeg har selv vært ung en gang og vet at livet ikke alltid er like enkelt. Jeg gleder meg til å møte deg!

Mer info