Vil endre straffegjennomføringsloven for å leie fengselsplasser i Nederland

For å åpne for straffegjennomføring i en annen stat har Justis- og beredskapsdepartementet sendt ut et høringsforslag om endring av straffegjennomføringsloven.

– Når lovendringen er på plass kan vi begynne å leie 242 fengselsplasser i Nederland, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i justis- og beredskapsdepartementet.

Å gjennomføre straff i en annen stat er et av oppfølgingstiltakene etter stortingsmeldingen om kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen, som ble fremmet før årsskiftet. For å redusere soningskøen, tilby politiet flere varetektsplasser og gjennomføre sårt tiltrengt vedlikehold i fengslene, er det behov for ekstraordinære midlertidige tiltak for å skaffe flere fengselsplasser. Leie av 242 plasser i Nederland er et slikt tiltak.

– Vi sikrer oss med dette lovforslaget at den norske straffegjennomføringsloven gjelder på samme måte som i Norge, innad i fengselet som vi leier. For den domfelte skal det komme ut på ett hvor han gjennomfører straffen, i Norge eller i en annen stat som vi inngår avtale med, sier Brein-Karlsen.

Høring om endring i straffegjennomføringsloven

Til toppen