Vil fange CO2 fra sementproduksjon

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

EFTAs overvåkingsorgan ESA gir Norge grønt lys til å støtte et forskningsprosjekt for karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik med 70 millioner kroner.

Ved Norcems fabrikk i Brevik vil det gjennomføres undersøkelser om lagring av CO2. (Foto: Norcem)

EFTAs overvåkingsorgan ESA gir Norge grønt lys til å støtte et forskningsprosjekt for karbonfangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik med 70 millioner kroner.

Som første land i Europa får Norge tillatelse til å støtte et prosjekt innen karbonfangst og -lagring (CCS) utenfor energisektoren. EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent at Norge får gi økonomisk støtte til sementprodusenten Norcems fabrikk i Brevik. Støtten, som Norge gir gjennom statens foretak for CO2 håndtering Gassnova, vil være på 70 millioner kroner. ESA har tidligere tillatt statsstøtte til de norske CCS-prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Fokuserer på fangstteknologi
Prosjektets mål er å teste teknologier for CO2-fangst i sementindustrien, og dermed øke bruken av CCS. Sementproduksjon involverer brenning av kalkstein, som fører til høye CO2-utslipp. Prosjektet vil kun fokusere på fangstteknologi, og vil ikke innebære transport eller lagring av CO2.

– Den generelle kunnskapen fra prosjektet vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten, slik at læringen fra prosjektet kan komme verden til nytte, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Bergsli i Gassnova.

Norcem skal bygge anlegget og inngå kontrakter med underleverandører, mens CLIMIT-programmet skal bidra med finansiering. CLIMIT er et program som administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Programmet har som mål å akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

– Dette vil bli den største tildelingen i CLIMITs historie, sier Bergsli.

Flere teknologier kan testes samtidig
Sementindustrien står i dag for tre til fem prosent av verdens totale CO2-utslipp. Norcem-prosjektet skal undersøke om ulike leverandørers teknologier er egnet til å fange CO2 fra sementfabrikken. Anlegget er unikt i verdenssammenheng, siden flere teknologier kan testes samtidig på sementrøykgass.

I 2011 ble det foretatt et forprosjekt som også ble støttet av CLIMIT. Dette ledet til design av testanlegget og til at tre fangstteknologier ble valgt for første runde av tester. Størrelsen vil avhenge av hvilket anlegg leverandørene kommer med. I det første programmet vil det største fangstanlegget kunne fange cirka 2000 tonn CO2 per år.

Regjeringen legger stor vekt på fangst og lagring av CO2 som et tiltak for å redusere CO2-utslippene. Regjeringen har derfor satt seg ambisiøse mål for å realisere konkrete prosjekter for CO2-håndtering. Les mer om dette på Olje- og energidepartementets nettsider.

Europakommisjonen har tatt til orde for å bedre rammevilkårene for CCS, og viste blant annet til norske erfaringer med krav til CCS på nye gasskraftverk. Les mer her.

Til toppen