Vil forebygge mor-til-barn smitte av hiv i fengsler

FNs kriminalitetskommisjon har vedtatt en resolusjon fremmet av Norge og Sverige, om at land må forebygge hiv-smitte av barn som fødes av kvinner i fengsel. - Dette er et stort fremskritt som viser at verdenssamfunnet tar ansvar og vil gjøre det som er mulig for å hindre at barn fødes med hiv, sier utenriksminister Børge Brende.

- Verdenssamfunnet har hatt stor suksess med programmer for å forebygge hivsmitte fra mor til barn har i løpet av de siste årene. Dessverre har kvinner i fengsler i mange land vært en glemt gruppe. Vedtaket av denne resolusjonen er viktig for at denne utsatte gruppen kvinner får nødvendig helsehjelp og at deres barn kan fødes uten hiv, sier den svenske ministeren for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima, Isabella Lövin.

I de fleste land er hiv blant kvinner i fengsel mye høyere enn for andre kvinner, og mye høyere enn for mannlige fanger. I noen afrikanske land er over 70 prosent av kvinnelige fanger hiv-positive.

- Et barn som fødes i et fengsel vil ha en svært krevende start på livet. Vi må hindre at disse barna risikerer å få hiv som fødselsgave, sier Brende.

Uten tilgang på medisiner og nødvendige helsetjenester vil en stor andel av hiv-positive kvinner overføre viruset til sine barn. Bruk av antiretrovirale medisiner reduserer sannsynligheten for at viruset overføres fra mor til barn i løpet av graviditet eller gjennom amming. Uten behandling vil en av tre barn født av hiv-positiv mødre bli født med hiv. Med optimal behandling er det kun to av 1000 barn som vil bli født hiv-positive.

Verden har hatt stor suksess med programmer for å forebygge hivsmitte fra mor til barn. I 2015 fikk 77 prosent av gravide kvinner med hiv slik behandling, mot bare tre prosent ti år før. Hivsmitte hos barn ble halvert mellom 2010 og 2015, fra ca 300.000 per år til ca 150.000.

UNaids har det overordnede ansvar for hiv og aids i FN-systemet, mens FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har ansvar for hiv og narkotika, og hiv i fengsler. Dette er første gang FNs kriminalitetskommisjon i Wien vedtar en egen resolusjon viet forebygging av hiv-smitte fra mor til barn.

Resolusjonen ble vedtatt ved konsensus 26. mai 2017. Samtlige EU-land, Andorra, Armenia, Australia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Frankrike, India, Kenya, Liechtenstein, Nigeria, Sveits, Sør-Afrika, Thailand og Vietnam var medforslagsstillere.

Foto: Alessandro Scotti, UNODC
Foto: Alessandro Scotti, UNODC
Til toppen