Vil forhindre overgrep mot barn i utlandet

Regjeringen ønsker å forhindre at prøveløslatte med utreiseforbud begår ny alvorlig kriminalitet mot barn både i Norge og i andre land.

– Regjeringen vil bekjempe overgrep mot barn med alle tilgjengelige midler. Jeg ser svært alvorlig på sakene TV2 har avdekket hvor prøveløslatte har forlatt landet i prøvetiden på tross av utreiseforbud. Dette medfører fare for ny alvorlig kriminalitet, uttaler justisminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Justis- og beredskapsministeren har bedt Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet om å samarbeide tettere og forbedre informasjonsrutiner for å hindre at prøveløslatte forlater landet i strid med reglene.

– Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har allerede gjort tiltak for å bedre samarbeidet og foreslått ytterligere tiltak. Det er jeg svært tilfreds med, sier Amundsen.

Alle forvaringsdømte som løslates på prøve skal ilegges utreiseforbud og prøveløslatte fra fengselsstraff kan ilegges utreiseforbud etter en individuell vurdering. Samtidig er det etter passlovgivningen muligheter for å beslaglegge, inndra eller nekte nytt pass for prøveløslatte med utreiseforbud. Politiet må derfor sikres informasjon om alle prøveløslatte med utreiseforbud.

Gjeldende lover vil bli gjennomgått og eventuelt endret for å tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for å nekte prøveløslatte å reise til utlandet i prøvetiden. Departementet vurderer også å endre passloven slik at prøveløslatte med utreiseforbud skal nektes pass, eventuelt få inndratt pass i prøvetiden.

Til toppen