Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil forhindre utnytting av utlendinger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug foreslår å skjerpe straffebestemmelsene for å hindre at utlendinger blir utnyttet i arbeids- og boligmarkedet.

– Vi vet at utlendinger kan bli utnyttet i forbindelse med ansettelser og boligutleie, og i noen tilfeller er utnyttelsen så grov at det bør kunne straffes.  Vi ønsker nå å skjerpe formuleringene i straffebestemmelsene for å tette dette hullet i lovverket, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Utnyttelse kan for eksempel skje ved at en utlending tilbys arbeid og leiebolig mot helt urimelige leievilkår.

- I noen tilfeller kan politiet bruke straffelovens bestemmelse om menneskehandel, men det er det ikke alltid anledning til. Derfor er det viktig at også utlendingsloven har en straffebestemmelse som kan vurderes i slike tilfeller, sier statsråden.

Utlendingsloven har i dag en straffebestemmelse som rammer «formidling» av arbeid eller bolig til en utlending, dersom forholdet innebærer utilbørlig utnytting av utlendingens situasjon.

Rettspraksis har imidlertid fastslått at ordlyden må tolkes strengt, og at straffebestemmelsen ikke får anvendelse på utilbørlig utnytting i forbindelse med direkte ansettelse eller direkte utleie. Domstolene har således pekt på at dette ikke gjelder «formidling» av bolig eller arbeid. Høyesterett har fastslått det samme for fremleie av bolig; heller ikke dette gjelder «formidling».

Forslaget til lovendring er sendt på høring med frist 10. november 2017.

Høring om endring i utlendingsloven – straff for den som skaffer en utlending arbeid eller bosted når forholdene innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon