Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil fremme hverdagsintegrering

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner hadde 11.september sitt andre møte med integreringspanelet som skal gi regjeringen innspill i arbeidet med å lage en ny integreringsstrategi. Tema for dagens møte var hverdagsintegrering.

– Hverdagsintegrering er viktig for å utvikle fellesskap og sosiale nettverk mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Dette er viktig for å ta vare på den sosiale bærekraften – et samfunn bygget på tillit og samhold. Vi må senke terskelen for deltakelse i arbeid, utdanning, idrett, frivillige organisasjoner og andre felleskap i samfunnet. Hva er barriere for deltakelse? Hvordan oppnår vi samhold, tilhørighet og tillit? Hvordan unngår vi utenforskap og segregering? spurte Sanner i sin innledning.

Alle paneldeltakerne var invitert til å komme med sine synspunkter basert på deres erfaringer om hvordan vi kan lykkes med hverdagsintegrering.

Luisa Arango, som kom til Flisa fra Colombia, vil ha en mer individualisert prosess. 

– Vi er mange ulike folk med ulike bakgrunner, og med unike drømmer og fremtidsplaner i Norge. Vi må i større grad se på enkeltindividene når det gjelder integrering.

For LIM-leder Æsæl Manouchehri handler det om å gi folk verktøy som kan motvirke håpløshet.

– Integreringen må ha et fokus på å gi folk håp og tilhørighet. At man som nyankommet kan føle det slik at man en dag kan yte og gi tilbake til det norske samfunnet.

For integreringsministeren handler begrepet hverdagsintegrering om å kunne bli en del av store og små fellesskap.

– Jeg ser det som følelsen av å kunne ha en funksjon i samfunnet, følelsen av at man er til nytte, svarte jobbrekrutterer og panelmedlem Aiman Shaqura om hva begrepet betyr for han.

Fra sitt eget felt ser Shaqura mye som påminner ham hvorfor hverdagsintegrering er viktig.

– I Norge har man en formell økonomi, men veldig uformelle ansettelsesprosesser. Jobbansettelser går ofte på bekjentskaper fordi vi er et veldig tillitsbasert samfunn, noe som igjen gjør at en andrepart både havner og føler seg utenfor. Når man føler seg velkommen på et nytt sted vil naturligvis satse mer på å bli en del av samfunnet.

Bushra Ishaq er lege, forsker og forfatter, og er blant de 13 i panelet. Hvis hun skulle gitt ett råd til statsråden så ville det vært:

– Få flest mulig ut i arbeid. Og da er veien fra utdanning til arbeid et kritisk punkt, sier Ishaq.

Hun peker på at ingen andre land i verden har klart det Norge har klart i det norskpakistanske miljøet, hvor mange har gjort en rask klassereise fra arbeiderklasse til de såkalte ALI-yrkene (advokat, lege, ingeniør).

– Men hva er vitsen med det, hvis de ikke kommer ut i arbeid etter utdannelsen? Det er sterkt signal til disse miljøene, hvis de opplever at uansett hva de gjør, kan de ikke bli en del av det norske samfunnet. Vi må gi folk sosial selvstendighet, og det må gjøres via arbeid, sier Ishaq.

Integreringspanelet skal gi innspill til forbedring og utvikling av integreringspolitikken, samt gi nye idéer og perspektiver. Hovedtemaene i strategien skal handle om utdanning, norskopplæring, arbeid, kompetanse, hverdagsintegrering og kampen mot negativ sosial kontroll.

– Jeg håper at vi sammen kan prøve å finne noen av ingrediensene til oppskriften på hverdagsintegrering, på hva som skal til for at de som kommer nye til landet vårt raskest mulig kan bli en del av små og store møteplasser i samfunnet, avsluttet Sanner.

Om panelet:

Integreringspanelet består av 13 deltagere som alle har kompetanse på ulike områder, og erfaringer med å være innvandrer i Norge. Panelet er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for perioden 2018-2019, og skal gi råd og innspill til regjeringens arbeid med ny integreringsstrategi.

Deltakerne i panelet kommer fra ulike deler av landet og har forskjellig bakgrunn, erfaring og alder. Deltakerne har, på ulikt vis, utmerket seg på forskjellige arenaer gjennom egeninnsats. De representerer kun seg selv og er ikke representanter for innvandrerbefolkningen som helhet eller bestemte grupper, miljøer.

Bilde av integreringspanelet
11.september hadde Jan Tore Sanner sitt andre møte med integreringspanelet. Foto: KD
Til toppen