Vil ha flere grønne tak i byene

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad slår et slag for urbant landbruk og åpner et nytt grønt tak på toppen av Landbruks- og matdepartementet. Hun håper det vil være til inspirasjon til etterfølgelse for mer grønn aktivitet i byene.

– Vi trenger mer av det urbane landbruket i byene. Det gjør byene grønnere og er positivt for både mennesker og miljø. Det gir blant annet pollinerende insekter flere leveområder i byene. Grønne tak er en viktig del av fremtidens by- og samfunnsutvikling, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil ha flere grønne tak i byene.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vil ha flere grønne tak i byene. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Grønne tak er viktige for pollinerende insekter

Når byer blir større er de gjenstående grøntområdene desto viktigere for naturmangfoldet. Det er en økt interesse blant folk og byplanleggere for å skape egnede leveområder for blomster og bier i byene. Takhagen på Landbruks- og matdepartementet er en del av Statsbygg sin satsing på grønne tak og et pilotprosjekt for nytt regjeringskvartal, og er tegnet av Landskaperiet. Arkitektene har lagt vekt på vegetasjon og norske planter som er nyttige for pollinerende insekter. Regjeringen har lansert en nasjonal strategi, og en tiltaksplan for å bevare levedyktige bestander av ville bier og andre pollinerende insekter.

Pollinatorvennlige planter.
Urbant landbruk gir også pollinerende insekter flere leveområder i byene. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Vil ha mer urbant landbruk

I år lanserte regjeringen en ny nasjonal strategi for urbant landbruk. Målet er at flere lokalsamfunn satser på urbant landbruk i utviklingen av byer og på tettsteder. Urbant landbruk betegner aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære strøk. Det urbane landbruket kan være kommersielt, men også i form av dyrking på balkonger, tak og uteområder på jobb, skole eller hjemme.

– Vi kan bruke mange flere arealer til matproduksjon, både på takflater og på bakken. Det er bærekraft i praksis. Urbant landbruk skaper også viktige møteplasser for folk i alle aldre og fra ulike kulturer. Det er verdifullt for blant annet integrering av innvandrere, arbeidstrening til personer utenfor arbeidslivet, og utdanning og opplæring av barna våre, sier Bollestad.

Markjordbær på taket.
Markjordbær på taket. Foto: Landbruks- og matdepartementet