Vil ha flere tilbake på kontoret der det er mulig

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det å komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang når vi nå gradvis og kontrollert gjenåpner samfunnet. En ny rapport fra Helsedirektoratet foreslår flere tiltak for at også folk i Oslo og Bergen i større grad kan møte på jobb.

Det er Helsedirektoratet som har fått et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utrede mulige løsninger for at folk i Oslo og Bergen i større grad kan møte på jobb innenfor gjeldende smittevernregime. Arbeidsgruppen har bestått av NHO sentralt, Oslo kommune, Ruter, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune/Skyss, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

- Mye av verdiskapingen i hele landet avhenger av at folk kommer tilbake på jobb. Å få komme tilbake på kontoret og arbeidsplassen er en viktig del av det å få hjulene i gang igjen i samfunnet. For mange er det dessuten viktig å se kollegene sine igjen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Om det vil bli mulig å vende tilbake til kontoret i de store byene avhenger i stor grad av om det lar seg forene med kapasitet på kollektivtransporten og at smitten holdes nede.

- Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Arbeidsgruppen foreslår flere konkrete tiltak:

  • Justere veilederen for kollektivtransport etter en trafikklysmodell (rødt, gult, grønt-prinsippet).
  • Regulere antall reisende per time i rushtrafikken for eksempel ved at en viss andel sitter på hjemmekontor, benytte andre transportmetoder (sykkel, bil, til fots), forskjøvet arbeidstid,
  • Utvikle god smittevernrutiner på arbeidsplassen
  • Opprettholde volumet i kollektivtrafikken, eventuelt øke kapasiteten der det er mulig ved å utvide periodene med rushtidskapasitet
  • Informasjonstiltak, regionalt og nasjonalt for å regulere antall reisende, inkludert fritidsreiser

- I Oslo får vi likevel en utfordring den nærmeste tiden, da det settes i gang viktig og nødvendig vedlikeholdsarbeid på vei og jernbane. Vålerenga-tunnelen stenges delvis fra mandag og til februar. Det kan gi ekstra press på både vei, tog og kollektivtrafikken, særlig østfra inn og ut fra Oslo. Det betyr at de som er avhengig av kollektivtransport til og fra jobb prioriteres i akkurat i dette området, mens de som har mulighet til det fortsatt bør jobbe hjemmefra, sykle eller gå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer og hele rapporten på Helsedirektoratets nettsider.