Vil ha gjennomgang av undervisningskvotene

Det er en av regjeringens uttalte målsettinger å sikre god rekruttering til fiskerinæringen. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker varsler nå gjennomgang av undervisningskvotene.

Undervisningskvoter tildeles skoler for at elever kan få innblikk i praktisk fiske. Slike kvoter tildeles ikke for å finansiere drift av fartøy, og de fleste skolene nytter kvotene til at elever får delta om bord i ordinære fiskefartøy.

Mer og mer erfarer vi at uante muligheter venter for den som velger havet og kysten som arbeidsplass. Skal sjømatnæringen bli den framtidsnæringen vi ønsker, må den trekke til seg kompetanse og arbeidskraft. Undervisningskvotene er et virkemiddel for å styrke opplæringen innenfor fiske og fangst.

- Jeg har bedt Fiskeridirektoratet om deres vurdering av undervisningskvotene, og vil nå sørge for at ordningen for slike kvoter blir gjennomgått både når det gjelder kvotenes størrelse og innretning. Jeg ønsker konkret å se på mulighetene for at ungdom som tar fiskeriutdanning kan få med seg sin egen ”lærlingekvote” ut i den båten der man skal være lærling, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Til toppen