Vil ha grønnere treenergi for å møte klimaendringer og forbedre levekår i utviklingsland

Verdens treenergisektor har et potensial når det gjelder å redusere de globale klimagassutslippene, men også for å forbedre livet på landsbygda i utviklingsland.

I følge en ny rapport fra FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, kommer syv prosent av de globale utslippene som er forårsaket av mennesker fra produksjon og bruk av vedfyring og kull. Årsaken er skogforvaltninger som ikke er bærekraftige, samt ineffektiv kullproduksjon og vedfyring. 

FAOs generaldirektør José Graziano da Silva advarte om at mye av dagens brenselproduksjon ikke er bærekraftig. Produksjonen bidrar til degradering av skog og jord, samt utslipp av klimagasser i atmosfæren. For å snu de negative trendene i treenergiproduksjonen, peker Graziano da Silva på at man bør ta i bruk forbedret teknologi og energikonvertering. 

Å sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi er et av FNs 17 bærekraftige utviklingsmål. Det er avgjørende for å møte konsekvensene av klimaendringer, samt utrydde ekstrem fattigdom og sult.

Treenergi er spesielt viktig for mennesker som bor på landsbygda i utviklingsland. Der er tre ofte den eneste energikilden som er tilgjengelig. En tredjedel av verdens befolkning belager seg på treenergi for å lage mat. For mange små bedrifter er vedfyring og kull de viktigste energibærere for ulike formål. 

FAOs generaldirektør José Graziano da Silva.
FAOs generaldirektør José Graziano da Silva. Foto: ©FAOAlessandra Benedetti
Til toppen