Vil ha levende lokalsamfunn – også i fremtiden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vi bor, arbeider og driver et aktivt næringsliv i hele landet. Kombinasjonen av rike naturressurser, teknologiutvikling og lokal skaperkraft gir gode muligheter for fremtidens distrikter, slår regjeringen fast i en ny stortingsmelding.

Regjeringen legger i dag fram stortingsmeldingen "Levende lokalsamfunn for fremtiden". Meldingen lanseres i en tid da næringslivet i mange distriktsområder går godt, arbeidsledigheten er lav og folk bor der verdiene er og skapes.

– Vi har innovative bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer i hele landet. Vi har sterke næringsmiljøer og et landsdekkende utdanningssystem. Dette er styrker vi skal bygge videre på, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Stortingsmeldingen viser hvordan regjeringen legger til rette for fremtidens distrikter:

  • Samferdselsbudsjettet har økt med over 80 prosent i perioden 2013-2019. Dette er investeringer som gjør det attraktivt å bo og arbeide i hele landet, og gir lokale bedrifter viktig tilgang til nasjonale og internasjonale markeder.
  • Regjeringen har redusert skatter- og avgifter med om lag 25 milliarder kroner. Skattelettelsene legger til rette for lønnsom næringsvirksomhet i hele landet, og gir større frihet for familiene og den enkelte.
  • Det er gitt mer i statlig tilskudd til bredbånd i perioden 2014-2019 enn i perioden 2008-2013. I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 256 millioner kroner til ordningen.
  • Regjeringen har siden 2013 vedtatt å flytte eller etablere over 1200 arbeidsplasser utenfor Oslos arbeidsmarked – 631 flere enn den rødgrønne regjeringen klarte i løpet av åtte år.

Samtidig står distriktene overfor krevende utfordringer i årene som kommer. Befolkningen blir eldre, og det blir færre i arbeidsdyktig alder bak hver pensjonist. Bedrifter og kompetansearbeidsplasser i distriktene opplever at det er vanskelig å tiltrekke seg fagfolk. Lokalsamfunn må omstille seg. Derfor skal regjeringen gjennomføre en rekke tiltak:

Fortsatt behov for omstilling

Regjeringen gjennomfører strukturendringer for å sikre en fremtidsrettet og nødvendig samfunnsstruktur, som gi bedre tjenester der folk bor og bedrifter driver sitt virke. Regjeringen fortsetter arbeidet med å legge til rette for flere kommunesammenslåinger, gjennom positive incentiver og verktøy for gode lokale prosesser. Sterke kommuner og regioner er nødvendig for å kunne tilby tjenester med god kvalitet i hele landet. 

– 47 sammenslåtte kommuner står i dag sterkere enn tidligere i kampen om å tiltrekke seg den arbeidskraften de har bruk for i årene som kommer. Vi tror mange kommuner vil tjene på å gjenoppta nabopraten, slik at lokalpolitikerne selv sørger for å velge løsninger som sikrer en god utviklingen for distriktene også på lengre sikt, sier Mæland.  

Se også:

Nett-tv Statsråd Mæland presenterer ny distriktspolitikk

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00