Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil ha mer innovasjon og digitalisering i distriktskommunene

Mye tyder på at distriktskommunene sjeldnere melder seg på i statlige ordninger for innovasjon, sammenlignet med mer sentrale kommuner. Nå vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlegge situasjonen, og vurdere tiltak for å øke innovasjon i distriktene, og lyser derfor ut et eksternt oppdrag for å bistå dette arbeidet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på et utvalg statlige ordninger for innovasjon, fornying, utvikling og digitalisering i kommunesektoren.

Resultatene så langt tyder på at distriktskommunene sjeldnere deltar i ordningene enn sentrale kommuner. Ifølge KS sitt Innovasjonsbarometer har 3 av 4 kommunale virksomheter gjennomført og tatt i bruk innovasjoner, men det er mest innovasjon i mellomstore kommuner, og i kommuner med middels sentralitetsgrad.

– Det er viktig å finne ut om dette bildet stemmer, og hvilke tiltak vi trenger for å fremme innovasjon i distriktskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.  

Departementet lyser derfor ut et eksternt oppdrag om å kartlegge distriktskommunenes deltakelse i og utbytte av nasjonale ordninger for innovasjon. Utrederne kan også vurdere tiltak som bør settes i verk for å fremme innovasjon i distriktene. Arbeidet sees i sammenheng med den kommende stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, som er ventet våren 2020.

– Distriktskommunene står overfor store utfordringer i tiden som kommer. Befolkningen blir eldre, økonomien blir strammere og klimaet er i endring. Derfor er det viktig at de tar i bruk de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, slik at de kan gi innbyggerne best mulig tjenester også i framtida, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen