Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil ha prosjekter som bidrar til grønn vekst

For å få grønn vekst og et lavutslippssamfunn er det viktig at ressursene våre både brukes og gjenbrukes effektivt. Nå lyser Forskningsrådet ut 35 millioner kroner til offentlig innovasjon for en sirkulær biobasert økonomi.

– Innovasjonsprosjekter som er tilknyttet mat og landbruk har mye å bidra med innen verdiskaping, sysselsetting, reduserte klimautslipp og en effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Midlene som skal fordeles fra Forskningsrådet er delt i to utlysninger:

Alle virksomheter i offentlig sektor kan søke.

Samarbeid med næringslivet

For å sikre en mer sirkulær og bærekraftig utnyttelse av ressursene er det viktig at det samarbeides på tvers av sektorer, næringer og fagområder. I utlysningen innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge lyses det ut 75 millioner kroner til offentlig-privat innovasjonspartnerskap med mål om å løse samfunnsutfordringer. Midlene går til prosjekter som vil løse en betydelig utfordring, hvor det er et gevinstpotensial både som nytte for bruker og i form av økonomisk gevinst.

Behov for å tenke nytt i offentlig sektor

Regjeringen la denne uken frem stortingsmelding 30 om innovasjon i offentlig sektor. Betydningen av forskning og økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer er blant områdene som trekkes frem i meldingen.

Offentlig sektor spiller en viktig rolle i arbeidet med å omstille samfunnet gjennom sine styrings- og forvaltningsoppgaver. Fremtidens samfunn er bærekraftig og klimavennlig. For å komme dit trengs det forskning og innovasjon. Offentlig sektor, i samarbeid med forskningsinstitusjoner og næringslivet, kan skape løsninger som gir oss bedre tjenester, en enklere hverdag og frigjøre ressurser som kan brukes på andre områder.

Til toppen