Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil ha flere lærlingplasser i EU

Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk ønsker flere lærlingplasser i medlemslandene for å bekjempe arbeidsledighet blant unge. Antallet arbeidsledige unge har økt i hele Europa det siste året, også i Norge.

Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk hadde i forrige uke en høring om unges adgang til arbeidsmarkedet i Europa. Formålet med høringen var å samle synspunkter på hvordan man kan jobbe for å bedre unges tilgang på arbeidsmarkedet blant annet gjennom å styrke statusen for praktikanter, praksis- og lærlingordninger.

Økningen i arbeidsledighet i Europa har i mange land rammet unge ekstra hardt og man regner nå med at over fem millioner unge er arbeidsledige i Europa. Tall fra Eurostat viser at arbeidsledigheten blant unge i EU under 25 år økte fra 15 prosent i 2008 til nærmere 20 prosent i 2009. Også i Norge har arbeidsledigheten blant unge økt. Tall fra Eurostat viser at arbeidsledigheten blant unge under 25 år økte fra 7,2 prosent i 2008 til 8,9 prosent i 2009.

 

Store forskjeller mellom land

 

Store deler av høringen i Europaparlamentet ble viet lærlingordninger og hvordan man kan bruke lærlingplasser som et instrument i arbeidet mot arbeidsledighet blant unge. Erfaringer fra mange land viser at antall lærlingplasser minker i nedgangstider, og samtidig viser forskning som ble presentert under seminaret at nettopp lærlingplasser er viktig for å opprettholde sysselsetting blant unge. Professor Thomas Zwick fra Ludwig-Maximilian universitetet i München fortalte at det er stor forskjell mellom landene i Europa når det kommer til arbeidsledighet blant unge. Finland, Ungarn og Spania er blant de landene som har veldig høy arbeidsledighet blant unge i forhold til resten av befolkningen og disse landene har også færre og dårligere lærlingordninger enn i andre land, ifølge Zwick.

 

Færre lærlinger

 

Selv om også ungdomsarbeidsledigheten i Norge har økt, kommer Norge allikevel relativt godt ut sammenliknet med flere andre europeiske land. Spania er det landet som er hardest rammet, med en arbeidsledighet blant unge på over 37 prosent.  

I tillegg til en økning i arbeidsledighet blant unge i Norge melder Statistisk sentralbyrå at antall lærlinger i videregående opplæring har gått ned. I 2009 ble det registrert nesten 4000 færre lærlinger sammenliknet med året før, noe som innebærer en nedgang på omlag 10 prosent.

 

Under høringen i Europaparlamentets komité for arbeids- og sosialpolitikk ga flere av politikerne uttrykk for at de vil jobbe for å oppmuntre medlemslandene til å øke antall lærlingplasser. I tillegg ble også mer praksis i skolen, økt bruk av sosialarbeidere og opprettelsen av en europeisk støttestruktur for hardt rammede regioner, foreslått som mulige tiltak for å bekjempe arbeidsledigheten.

 

Les hele rapporten fra møte i arbeids- og sosialkomiteen her

Til toppen