Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil heve kvaliteten på sykepleierutdanningen

Regjeringen vil heve kvaliteten på sykepleierutdanningen. I høst skal studenter over hele landet ha en felles deleksamen for å finne ut mer om kunnskapsnivået til studentene ved de ulike sykepleierutdanningene. Regjeringen vil også vurdere å skjerpe opptakskravene ved å sette karakterkrav i norsk og matematikk.

– Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver innen helse og omsorg. Da må vi gå kritisk gjennom sykepleierutdanningen for å gjøre den enda bedre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

− Nasjonale deleksamener i viktige fag gir en sikkerhet for at de som autoriseres som sykepleiere har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å praktisere som forventet. Resultater fra nasjonale deleksamener vil også gi bedre informasjon om studentenes kunnskapsnivå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil vurdere opptakskravene til sykepleieutdanningen, slik den allerede har varslet for lærerutdanningene. Tidligere holdt det om studentene hadde 3 i matematikk og norsk, fremover må de ha minst 4 i matematikk og 3 i norsk for å komme inn på grunnskole- og lektorutdanningene. Nå vurderer regjeringen skjerpede karakterkrav også for sykepleierstudenter.

I første omgang sendes et forslag på høring om at Høgskolen i Oslo og Akershus skal få kreve karakteren 3 i norsk ved opptak til sykepleierutdanningen. Dette vil være første skritt for å prøve ut hvordan skjerpede opptakskrav virker.

− Gode norskkunnskaper er avgjørende for en sikker og god dialog med pasientene, og gode kunnskaper i matematikk er nødvendig for eksempel for å kunne regne ut hvor mye medisin pasienten skal ha, sier kunnskapsministeren.

Før jul vil sykepleiestudenter ved ulike utdanningsinstitusjoner rundt om i landet ha en nasjonal deleksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi. Kunnskapsdepartementet har satt i gang et prosjekt for å prøve ut nasjonale deleksamener.

− Når en del av eksamen blir lik for alle, vil institusjonene og vi få verdifull informasjon om det faglige nivået på studentene ved de ulike studiestedene. Vi har mistanke om at det er kvalitetsforskjeller mellom studiesteder. Nå får fagmiljøene mulighet til å sammenlikne resultatene fra tilsvarende fagmiljøer, og kan benytte dette som grunnlag for å forbedre studentenes læringsutbytte, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Til toppen