Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil hindre tap av biologisk mangfold

Det blir stadig færre pattedyr, fugler og fiskearter på jorda. Mange arter blir fullstendig utryddet og økosystemer skades. Nå møtes land fra hele verden for å diskutere hva som kan gjøres.

Blomst og bie
Foto: Anne Elisabeth Scheen

Statssekretær Lars Andreas Lunde møter over 100 ministere fra ulike land, i Cancún i Mexico, for å diskutere hva som kan gjøres for å snu den negative utviklingen.

Partsmøtet i FNs konvensjon for biologisk mangfold er det trettende i rekken. Det foregår 4.-17. desember med 6000-8000 deltakere.Partsmøtet starter med en høynivådelen der ministrene møter.

Det er viktigere enn noen gang å sette i verk effektive tiltak for å hindre reduksjon og utryddelse av jordens arter, sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

FNs nye bærekraftsmål og Parisavtalen gir en klar marsjordre for økt innsats under konvensjonen om biologisk mangfold. Ministrene vil gi føringer for hvordan samspillet mellom natur og næring bør utvikles videre i en bærekraftig retning.

Rapporten Global Biodiversity Outlook viser at måloppnåelsen er lavest der det kreves tiltak fra næringene jordbruk, fiskeri, skogbruk og turisme.

– Alle disse næringene er viktige for oss. Vi har behov mat, møbler og rekreasjon. Men det er viktig at de blir flinkere til å redusere presset de har på naturen. Det dreier seg om å bruke naturen bærekraftig, og ikke forbruke den, sier Lunde.

Internasjonale mål

På partsmøtet i Nagoya i Japan i 2010 vedtok verdens land nye globale mål om bevaring og bærekraftig bruk av naturen, de såkalte Aichimålene. Disse er fulgt opp i Stortingsmeldingen "Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold".

En av hovedsakene på partsmøtet i Mexico er å evaluere oppfølgingen av disse målene. Basert på denne evalueringen vil møtet kunne fatte vedtak om hvor innsatsen må styrkes.

– Norge vil jobbe for at vedtakene peker på effektive tiltak i de næringene som har størst påvirkning på naturen. Bruk av virkemidler må innrettes slik at naturgrunnlaget opprettholdes, også som en forsikring mot klimaendringer, sier Lunde.

Handel og GMO

Parallelt med partsmøtet for Konvensjonen om biologisk mangfold blir det avholdt partsmøter for de to protokollene under konvensjonen. Det er Cartagena- protokollen om handel og bruk av genmodifiserte organismer, og Nagoya-protokollen om tilgang og rettferdig fordeling av genressurser.

Til toppen