Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil reagere raskere og mer effektivt ved brudd på forbrukervernreglene

EU vil sikre at forbrukernes rettigheter blir bedre ivaretatt på tvers av landegrensene i EU/EØS. En ny forordning skal sikre mer effektive sanksjoner. Blant annet skal nettsider som bryter felleseuropeiske forbrukervernregler kunne stenges dersom det er nødvendig. Departementet sender nå forslag om å gjennomføre forordningen i norsk rett på høring.

EU-forordningen gir regler for samarbeidet mellom myndigheter i EU/EØS-området ved lovbrudd som berører forbrukere i flere medlemsstater. Forordningen berører Forbrukertilsynet og en rekke andre norske myndigheter som håndhever forbrukerregler.

Et viktig element er at nasjonale myndigheter raskt skal kunne avdekke brudd på forbrukerreglene, og raskt kunne stanse lovbruddene.

Forbrukernes digitale hverdag er noe det settes et særlig søkelys på.
– For eksempel skal domstolene kunne avgjøre at innhold på nettsider og apper må fjernes eller gjøres utligjengelig, dersom dette er nødvendig, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

Det foreslås også at myndighetene skal kunne gjennomføre kjøp med skjult identitet for å avdekke lovbrudd og gå i dialog med næringsdrivende om kompensasjon til berørte forbrukere.

Høringsnotatet foreslår endringer som gjelder for Forbrukertilsynet, Forbrukertilsynet, Luftfartstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens vegvesen og Statens jernbanetilsyn. De andre norske myndighetene som omfattes av forordningen, vil bli behandlet i egne høringsnotater.

Høringsfristen er 28. september.

Til toppen