Vil redusere bruken av plastbæreposer

Europakommisjonen har lagt frem et forslag til direktiv om reduksjon i forbruket av lette plastbæreposer. Forslaget omfatter også ordinære norske plastbæreposer.

Europakommisjonen har lagt frem forslag om reduksjon i forbruket av plastbæreposer. Photo credit: Morguefile

Kommisjonen har ikke foreslått et konkret reduksjonsmål eller hvilke virkemidler landene skal iverksette for å redusere bruken. Det vil si at om forslaget blir vedtatt så må landene, herunder også Norge, selv iverksette tiltak for å redusere forbruket av plastbæreposer.

– Plastbæreposer utgjør et stort forsøplingsproblem i Europa og gir særlig negative miljøeffekter når det havner i det marine miljøet. Dette får også negative miljømessige effekter på land med lang kyst. I tillegg er utkastet begrunnet i hensynet til avfallsforebygging og en bedre utnyttelse av ressurser i Europa, forklarer miljøråd Jonas Landstad Fjeldheim ved EU-delegasjonen.

Innen to år
Forslaget kommer som et svar til Miljørådsmøtet 14. mars 2011, hvor medlemslandene inviterte Kommisjonen til å vurdere muligheten for tiltak som reduserer bruken av plastbæreposer.

Kommisjonen foreslår å endre emballasje- og emballasjeavfallsdirektivet ved å legge inn en definisjon av lette plastbæreposer og kreve at landene skal iverksette tiltak for å redusere forbruket av lette plastbæreposer innen to år. Forslaget overlater til landene selv å bestemme hvilke tiltak de skal iverksette for å redusere forbruket.

Gjeldende i Norge
Norske ordinære plastbæreposer har en veggtykkelse på omtrent 35 mikrometer. Forslaget definerer lette plastbæreposer som poser med tynnere vegger enn 50 mikrometer, det vil si at også de norske posene omfattes.

I forslaget nevnes nasjonale mål for forebygging og økonomiske virkemidler som mulige tiltak som kan iverksettes for å redusere bruken av plastbæreposer.

Mer informasjon:
Les mer om forslaget på Europakommisjonens nettside
Norconsult utarbeidet i 2008 rapporten «Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer» på oppdrag fra Miljødirektoratet

Til toppen