Vil redusere tap etter naturkatastrofer

FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har i dag publisert en rapport som tar for seg effekten av naturkatastrofer på landbruket i utviklingsland. Rapporten ble lagt fram på FNs tredje internasjonale verdenskonferanse om Disaster Risk Reduction (UN WCDRR) i Sendai i Japan.

Om lag 2,5 milliarder mennesker verden over henter sine inntekter direkte fra landbruket. Småskalabønder, gjetere, fiskere og små lokalsamfunn som lever av skogens ressurser genererer mer enn halvparten av verdens landbruksproduksjon. Disse er spesielt sårbare overfor naturkatastrofer som kan ødelegge eller skade avlinger, utstyr, forråd, dyr, såfrø og matvarelagere. 

Internasjonale toppledere og det internasjonale utviklingssamfunnet har siden 14. mars vært samlet i Sendai i Japan på en konferanse i regi av FAO, FNs landbruks- og matorganisasjon, for å tegne et veikart for reduksjon av skadeomfanget av slike katastrofer. Toppmøtet skal sette fokus på nødvendige tilpasninger for å opprettholde en bærekraftig utvikling i sårbare områder. Konferansen samler deltakere på høyt nivå fra regjeringer, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, privat sektor og andre relevante aktører. 

I anledning konferansen har FAO i dag publisert en rapport som dokumenterer effekten av naturkatastrofer på landbruk i utviklingsland. 

Til toppen