Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskning og innovasjon i regionalpolitikken

Den foreslåtte regionalkommissæren, østerrikske Johannes Hahn, trekker fram forskning, innovasjon og nyskaping som hovedpilarene for regionalpolitikken i EU i tiden framover. Regional- og kommunalråd Arve Skjerpen rapporterer om høringen av Hahn i Europaparlamentet.

Den foreslåtte kommissæren for regionalpolitikk møtte torsdag 14.januar i Europaparlamentet for åpen høring. Johannes Hahn, som kommer fra stillingen som forskningsminister i den østerrikske regjeringen, pekte på forskning, innovasjon og nyskaping som hovedpilarer i regionalpolitikken framover. Hahn ga også innledningsvis uttrykk for at EUs regionalpolitikk har vært en suksess helt fra begynnelsen, og han benyttet anledningen til å takke sine forgjengere, Danuta Hübner og Pawel Samecki, for deres innsats for å utvikle regionalpolitikken og gjøre politikkområdet til kanskje det viktigste og mest dynamiske området innenfor EU.

Hovedpunkter fra høringen:

- Hahn ga klart uttrykk for at han er motstander av renasjonalisering av deler av regionalpolitikken. Alle regioner i EU skal kunne få støtte til regionalpolitisk innsats.

- Han vil bygge regionalpolitikken på EU 2020 (post Lisboa strategi). Konkurransedyktighet, kunnskapsøkonomi, klima, energi og miljø vil være de bærende elementene. På spørsmål om hvorfor regionalpolitikken praktisk talt ikke er nevnt i utkastet til EU2020, understreket Hahn at han vil arbeide for at den blir synliggjort i sterkere grad i det endelige dokumentet. Hahn konstaterte at regionene vil være avgjørende for å nå de målene man trekker opp for EU 2020.

- Hahn vil gi høy prioritet til bypolitikk. Han understreket at byene er den viktigste drivkraften for regional utvikling, for innovasjonspolitikken og kunnskapsøkonomien.

- På spørsmål om grønnboken om ”territorial cohesion” vil bli fulgt opp med en hvitbok svarte han noe unnvikende at dette måtte en komme tilbake til. Det viktigste for han var at grønnboken ville være et viktig dokument i diskusjonen om fremtidig regionalpolitikk 2014-2020.

Hahn fikk god mottakelse i Parlamentet, og det var tydelig at han hadde forberedt seg godt. Han svarte presist på alle spørsmålene som ble stilt, og understreket samtidig at han la stor vekt på å diskutere alle forhold vedrørende regionalpolitikken både uformelt og i mer formelle sammenhenger med Parlamentet.

Til toppen