Vil slå sammen INTSOK og INTPOW

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energidepartementet foreslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2016 å bevilge midler til arbeidet med å slå sammen organisasjonene INTSOK og INTPOW. Formålet er å skape en større og mer robust organisasjon, som kan betjene leverandørbedriftene som leverer både til petroleums- og energimarkedene.

INTSOK arbeider for å fremme norsk petroleumsrettet industri internasjonalt. INTPOW gjør tilsvarende for norske selskaper innen fornybar energiproduksjon, overføring og bruk.

- INTSOK og INTPOW er to viktige organisasjoner som bidrar til aktivitet og muligheter for norske leverandører internasjonalt. Synergien man vil få ved en sammenslåing vil bidra til muligheter for styrket konkurransekraft, økt sysselsetting og verdiskaping for leverandørbedrifter i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

For å stimulere til en rask og smidig sammenslåingsprosess foreslår Olje- og energidepartementet en tilleggsbevilgning på 2016-budsjettet på 0,7 millioner kroner for å dekke ulike engangsutgifter i forbindelse med denne prosessen.