Vil sørge for bedre nettsikkerhet

Rapport fra samferdselsråd Olav Grimsbo, EU-delegasjonen

På telekomfeltet er Litauen blant annet opptatt av å sikre et høyt felles nivå for nettverks- og informasjonssikkerhet, når landet tar over EU-formannskapet 1. juli. Samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen rapporterer.

Litauen vil legge mye arbeid i forslaget til direktiv om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for nettverks- og informasjonssikkerhet. Illustrasjonsfoto: Morguefile

På telekomfeltet er Litauen blant annet opptatt av å sikre et høyt felles nivå for nettverks- og informasjonssikkerhet, når landet tar over EU-formannskapet 1. juli. Samferdselsråd Olav Grimsbo ved  EU-delegasjonen rapporterer.

Innenfor overordnede mål om et «credible, growing and open Europe», har Litauen følgende telekomprioriteringer når landet overtar formannskapet i Rådet for den europeiske union det kommende halvåret fra 1. juli: 

  • Først og fremst å fortsette arbeidet med de lovforslagene som har vært under behandling i første halvår. Lovforslag om åpent internett og nettnøytralitet kan komme på agendaen dersom det blir lagt fram tidlig på høsten.
     
  • Enighet med Europaparlamentet om nye retningslinjer for TEN-Telecom/ny finansieringsordning Connecting Europe Facility (CEF) har høyest prioritet. Endelig vedtak må på plass fordi retningslinjer og finansiering trer i kraft fra januar 2014.
     
  • Arbeide for politisk enighet om hovedtrekkene forordning om elektronisk identifisering og «trust services» for elektroniske transaksjoner i det indre markedet i løpet av høsten.
  • Andre prioriterte saker omfatter direktiv om forsterket «Network and Information Security», samt forslag til forordning om tiltak for å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighets bredbånd. Formannskapet regner med å legge fram fyldige framdriftsrapporter før Hellas overtar formannskapet i første halvår 2014.
  • Telekområdsmøtet holdes 6. desember i Brussel. I tillegg vil det bli organisert en høynivåkonferanse om IKT 6. til 8. november i Vilnius i samarbeid med DG CONNECT. Informasjon om konferansen ligger her.

Gjennomgår omarbeidet TEN-Tele-forslag
Formannskapet har en klar ambisjon om å få til enighet med Europaparlamentet om nye retningslinjer for TEN-Telecom og om finansieringsordningen CEF i løpet av høsten. Rådsarbeidsgruppen (under irsk ledelse) er allerede i full gang med gjennomgangen av Europakommisjonens omarbeidede forslag til TEN-Tele med bakgrunn i at budsjettet til Telekom i CEF er blitt drastisk redusert. Siden retningslinjene og finansieringen tar til å gjelde 1. januar 2014 er nok institusjonene nødt til å komme til enighet i høst.

Diskusjonen på Rådsmøtet 6.juni om forordning om elektronisk identifisering og «trust services» for elektroniske transaksjoner i det indre markedet, viste at det fortsatt er mange utestående spørsmål; det gjelder blant annet ansvarsspørsmål, overvåking og tilsyn, samt bruk av «delegated acts». Politisk enighet i desember-møtet kan være realistisk, deretter må Hellas overta forhandlingene med Europaparlamentet.

Vil sikre nettverks- og informasjonssikkerhet
Formannskapet vil legge mye arbeid i forslaget til direktiv om tiltak for å sikre et høyt felles nivå for nettverks- og informasjonssikkerhet. I diskusjonen av framdriftsrapporten på rådsmøtet 6. juni ønsket mange medlemsstater en mer fleksibel tilnærming enn foreslått i direktivet, mens andre mente at kun bindende lovgivning vil gi den nødvendige sikkerheten på EU-nivå. Litauen regner med å komme langt i løpet av høsten, men politisk enighet blir sannsynligvis først mulig under gresk formannskap i første halvår av 2014.

Hva gjelder forordningen om tiltak for å redusere kostnadene ved utrulling av høyhastighets bredbånd er behandlingen av Europakommisjonens forslag helt i startfasen. Under rådsmøtet den 6. juni ble det blant annet reist spørsmål om rettslig grunnlag (valget av forordning i stedet for direktiv), merverdi ved tiltak på EU-nivå, og om kostnadene ved de foreslåtte tiltakene står i forhold til målsettingene. Selv med betydelig innsats i rådsarbeidsgruppen regnes det med at enighet først kan nås under gresk formannskap våren 2014.

Nytt lovforslag om åpent Internett og nettnøytralitet kan bli satt på dagsorden dersom det blir lagt fram i tide. Digital Agenda-kommissær Neelie Kroes har varslet en pakke om fullføring av et digitalt indre marked, inkludert åpent Internett og nettnøytralitet, til høsten.

Til toppen