Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil styrke næringsklyngene

Statsbudsjettet 2014 - Tilleggsproposisjon

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å styrke næringsklyngene med ytterligere 10 millioner kroner, og vil dermed sikre at programmet iverksettes i 2014.

Den foreslåtte økningen er på ytterligere 10 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til de 10 millionene som ble foreslått i Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014.

Det nye programmet bygger på eksisterende Arena- og Norwegian Centres of Expertise-programmer. I tillegg skal det etableres et nytt klyngenivå for klynger med globale posisjoner innenfor sine verdikjeder, Global Centers of Expertise.

­- Det er viktig at vi legger til rette for videre utvikling i våre fremste næringsklynger, slik at de kan befeste og styrke sin posisjon internasjonalt, sier nærings- og handelsminister Monica Mæland.

Dagens klyngeprogrammer i Innovasjon Norge ble evaluert i 2011. Evalueringen viste positive resultater og effekter. Samtidig ble det pekt på enkelte forbedringsområder, blant annet at det bør legges til rette for mer differensiert støtte til klyngene, og en større grad av mobilitet mellom nivåene i programmet. Det nye programmet følger opp dette, og er bedre tilpasset behov og utviklingspotensial i alle næringsklyngene.

I tillegg til pengene fra Nærings- og fiskeridepartementet er det foreslått satt av penger over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til å styrke lokale og regionale næringsmiljø.