Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil styrke tilgangen på relevant kompetanse i Distrikts-Norge

Kompetent og relevant arbeidskraft er en forutsetning for vekst og omstilling i distriktene. Fra i dag kan fylkeskommunen søke om nær 50 millioner kroner over tre år for å bedre tilgangen på kompetent arbeidskraft i egen region.

Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de strever med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Gjennom det nye tiltaket Kompetansepiloter får fylkeskommunene midler til å identifisere kompetansebehovene små virksomheter har og legge til rette for å gi et relevant etter- og videreutdanningstilbud lokalt. Ordningen er særlig rettet mot små bedrifter.

– Mange bedrifter i Distrikts-Norge er små og tilhører utsatte næringer, og krisen som følger av Covid-19 rammer distriktsnæringslivet hardt. Dette tiltaket skal legge til rette for at bedriftene enklere skal kunne få videreutdannet sine ansatte, slik at de blir rustet for de utfordringene som vil komme fremover, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Mangler ressurser 

Bakgrunnen for ordningen er at små virksomheter i distriktene sjelden har kapasitet og ressurser til å finne fram til relevante kompetansehevende tilbud. Samtidig har mange lange avstander til utdanningsinstitusjonene. Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger varierer mellom regioner og næringer, og kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk.

Kompetanse Norge skal forvalte ordningen og bistå fylkeskommunene med gjennomføring. Ordningen går over tre år, og har et samlet budsjett på nær 50 millioner kroner. I tillegg kommer egeninnsats fra regionale aktører. Kompetansepiloter er en del av regjeringens Kompetansereform "Lære hele livet", og er utviklet i samarbeid med fylkeskommunene, Kompetanse Norge, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

Stimulerer til mer etterutdanning

– Dersom virksomhetene i de minst sentrale områdene får bistand til å samarbeide og samordne sine felles kompetansebehov kan utdannings- og opplæringstilbyderne lage gode og tilpassende tilbud. Kompetansepiloter vil gi muligheter til å utvikle gode modeller og metoder for samarbeid om dette som kan stimulere til økt deltakelse i etter- og videreutdanning, sier Sveinung Skule, Kompetanse Norge

Her finner du søknadsportalen.

Til toppen