Vil unngå IKT-krøll i kommunereformen

- Kommunereformen handler om bedre tjenester til innbyggerne, der de bor. Vi må forberede IKT-systemene på endringen så vi unngår overraskelser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå igangsetter departementet et arbeid der det etableres en testdatabase som skal brukes i forberedelsene til kommunereformen.

De fleste kommunene som slår seg sammen vil bli nye kommuner 1. januar 2020.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til rette for at offentlige IKT-systemer kan klargjøres for kommunereformen og foreslår å bevilge 12 millioner kroner til en testdatabase.

- Vi har eksempler på at store reformer eller politiske vedtak har snublet i etterkant fordi IKT-systemene ikke var forberedt på endringene. Vi legger nå til rette for at kommuner og statlige etater kan teste sine IT-systemer før sammenslåingene skjer, sier Sanner.

Nye kommuner vil føre til nye kommunenummere og oppdatering av adresse- og eiendomsregistre, blant annet for å unngå like adresser eller gater med samme navn.

Matrikkelen, som er landets offisielle register over eiendommer, adresser, bygninger og boliger, vil gjennomgå betydelige endringer når kommuner slåes sammen. Matrikkelen inneholder informasjon om fire millioner bygninger, tre millioner eiendommer og 2,3 millioner adresser.

I dag henter blant annet folkeregisteret, kartverket, nødetater, posten og mange andre sin informasjon om adresser og steder fra matrikkelen. For å se hvordan kommunesammenslåing påvirker disse andre registrene opprettes en testdatabase.

- Alle landets innbyggere som blir berørt av kommunereformen "flytter" digitalt i løpet av nyttårsnatten 2020 til ny kommune. Det er likevel viktig å komme i gang med IKT-forberedelsene, sier Sanner.

Det er Kartverket som utvikler testdatabasen som hele statsforvaltningen kan bruke for å forberede sine IT-systemer på kommunereformen.

- Dette gjør det mulig for oss og andre etater og kommuner kan forberede reformen. Matrikkelen er utgangspunktet for nye kommunegrenser, og et slikt testsystem er første skritt for å gjøre kommunene og staten forberedt på endringene som må gjøres i de ulike IKT-systemene, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket.

Testsystemet vil være på plass i 2016 slik at det kan fungere som en pilot ved den første kommunesammenslåingen – Sandefjord, Andebu og Stokke – som gjennomføres fra 1. januar 2017. Erfaringene fra dette arbeidet vil være viktig for å kunne håndtere et større antall kommunesammenslåinger som kan komme senere.

I tillegg skal bevilgningen benyttes til detaljering og oppfølging av en aktivitetsoversikt som starter 18 måneder før sammenslåing og går frem til sammenslåingen er gjennomført. Dette handler om samarbeid mellom statlige etater og involverte kommuner, samt sjekklister knyttet registre og IT-løsninger. Kartverket har tatt på seg oppgaven med å følge opp og koordinere dette.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen