Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil unnta humanitære organisasjoner krav om arbeidstillatelse

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug foreslår at utenlandske ansatte i humanitære organisasjoner skal være unntatt fra kravet om oppholdstillatelse når de er på svært korte arbeidsoppdrag i Norge. Ansatte fra visumpliktige land, må fortsatt søke om visum på ordinær måte.

– Internasjonale humanitære organisasjoner bør slippe unødvendig byråkrati. Derfor foreslår vi at ansatte som skal til Norge en kortere periode for å delta for eksempel på opplæring og kurs, ikke skal trenge å søke om arbeidstillatelse, sier innvandrings og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Etter dagens regelverk må utlendinger ha oppholdstillatelse med rett til å arbeide for å kunne på delta på for eksempel møter, strategisamlinger og opplæring i Norge. Departementet foreslår at utenlandske ansatte i organisasjoner som driver internasjonalt humanitært arbeid, skal unntas kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold, ved deltakelse på kurs, seminarer og møter i Norge inntil 14 dager per kalenderår.

– Dette gjelder kun svært korte arbeidsforhold som er nødvendig å utføre i Norge. Kommer man fra et land hvor Norge krever visum ved innreise, må man fortsatt søke visum på vanlig måte. Forslaget ivaretar både hensynene til innvandringsregulering og kontroll av arbeidsmarkedet, understreker Listhaug.

Behovet for endring av dagens regelverk for internasjonale humanitære organisasjoner ble synliggjort for et år siden da politiet innledet utvisningssak mot to utenlandske ansatte i Flyktninghjelpen på grunn av manglende arbeidstillatelse for å delta på kurs.

– Regjeringens forslag kommer på bakgrunn av denne situasjonen. Jeg ønsker å takke Flyktninghjelpen og leder Jan Egeland for å ha gjort oss oppmerksomme på at bestemmelsene om arbeidstillatelse vanskeliggjorde deres arbeid.

Forslaget er sendt på høring med frist 8. desember 2017.

Les høringsbrevet her

Til toppen