Vil utvikle matsystemer for å gi bedre ernæring

I kjølevannet av internasjonale avtaler om globale bærekraftige utviklingsmål og Parisavtalen ønsker komiteen for verdens matsikkerhet tiltak som kan utvikle verdens matsystemer for å gi bedre ernæring til verdens befolkning.

Under årsmøtet til ledende forum for global politikkutforming på matsikkerhet og ernæring pekte Generaldirektør Jose Graziano da Silva i FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, på at mer enn halvparten av verdens befolkning lider av en eller flere former for underernæring. Dersom det viser seg at matevaresystemer er problemet, skal komiteen for verdens matsikkerhet lete etter løsninger. Videre vektla Graziano da Silva at et utvidet partnerskap er nødvendig for å utrydde alle former for underernæring innen 2030. 

Til toppen