Villaksen i nord – med et internasjonalt perspektiv

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Konferansen "Villaksen i nord – med et internasjonalt perspektiv" arrangeres 8. og 9. februar i Alta, ved den ikoniske laksefiskedestinasjonen Altaelva. Hensikten med konferansen er å gi en oversikt over status for den forskningsbaserte kunnskapen om villaksen.

Problemstillinger knyttet til oppdrett og gruvedrift vil bli belyst, men også hvilke muligheter laksen gir dersom vi tar vare på den. Bærekraftig forvaltning, reiseliv, bolyst og verdiskapning vil være viktige stikkord. Kjernespørsmålet under konferansen vil være hvordan vi vil ivareta og sikre villaksens behov sett opp mot andre samfunnsinteresser? 

I tillegg til Hans Majestet Kongen, deltar både fiskeriminister Sandberg og klima- og miljøminister Helgesen. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale hadde dessverre ikke anledning til å delta, men har sendt en videoappell til konferansedeltagerne. 

Se Dales videoappell:

De norske lakseelvene huser mer enn en tredel av verdens gjenværende bestand av nordatlantisk villaks. Norge har gjennom den Nord-atlantiske laksevernkonvensjonen (NASCO) fått arten som nasjonalt ansvar. ​​Årets konferanse i Alta omhandler ikke bare naturvitenskap. Det blir det også en diskusjon om laksens rolle som verdiskaper og identitetsbygger for levende elver og lokalsamfunn.