Historisk arkiv

Villaksutvalget 10 år etter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Villaksutvalgets utredning er den bredeste og mest helhetlige gjennomgangen av fag, forvaltning og politikk knyttet til de ville laksebestandene, sa statssekretær Heidi Sørensen på konferansen ” Villaksutvalget-10 år” på Lillestrøm 4.05.10. Det er nå litt over 10 år siden Villaksutvalget avga sin utredning og anbefalte tiltak til Miljøverndepartementet.

- Villaksutvalgets utredning er den bredeste og mest helhetlige gjennomgangen av fag, forvaltning og politikk knyttet til de ville laksebestandene, sa statssekretær Heidi Sørensen på konferansen  ” Villaksutvalget-10 år” på Lillestrøm 4.05.10. Det er nå litt over 10 år siden Villaksutvalget avga sin utredning og anbefalte tiltak til Miljøverndepartementet.

- Villaksutvalgets utredning satte for 10 år siden en helt ny dagsorden for arbeidet med å sikre villaksen, sa Heidi Sørensen. – Utredningen har hatt vesentlig innflytelse på arbeidet som er gjort siden den gang, sa Sørensen i sitt foredrag ”Regjeringens politikk, hovedutfordringer og framtidige tiltak for villaksen”. Mange av tiltakene som ble anbefalt i utredningen, er gjennomført. Bl.a. har Stortinget opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder for å gi våre viktigste laksebestander en særskilt beskyttelse. Laksebestandene som inngår i ordningen, skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og i de nærliggende fjord- og kystområdene.

- Til tross for flere tiltak, er dessverre situasjonene for villaksen fortsatt ikke tilfredsstillende, sa Sørensen. I sin innledning viste hun til at vassdrags¬reguleringer og sur nedbør har ført til de største tapene av villaksbestander i et historisk perspektiv, men at det i dag er påvirkninger fra fiskeoppdrett i form av lakselus og rømminger som er de største utfordringene for de laksebestandene som er truet.

Konferansen ” Villaksutvalget-10 år” ble arrangert av Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø.

Se Heidi Sørensens foredrag.

Se programmet for konferansen” Villaksutvalget-10 år". (pdf)

Elva Surna i Møre og Romsdal er en av flere nasjonale laksevassdrag som har fått beskyttelse mot inngrep og aktiviteter.Elva Surna i Møre og Romsdal er en av flere nasjonale laksevassdrag som har fått beskyttelse mot inngrep og aktiviteter. Foto: Marianne Gjørv.

Til toppen