Viser vei inn i arbeidslivet

Da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte Lillehammer og Gran var budskapet klart: Vi må gjøre veien inn i arbeidslivet så kort som mulig. For på jobben lærer du språk og får tilhørighet.

Jan Tore Sanner var invitert til Lillehammer for å åpne Maihaugenkonfransen, en av Norges viktigste møteplasser for de som jobber med integrering.

- Det føles riktig å være i et rom med så mange som jobber med en integrering. Dere gjør en av Norges viktigste jobber. Og den blir bare viktigere og viktigere, åpnet han til de mer enn 400 fremmøtte.

Les hele talen her

Etter Maihaugkonferansen ventet et besøk hos Karriere Oppland, som driver et pionerarbeid for å gjøre veien til fagbrev kortere og mer tilpasset den kompetansen brukerne har.

Uten å senke de faglige kravene, er det viktig å se etter nye veier, som for eksempel å kunne ta deler av utdannelsen og opplæringen på en arbeidsplass. Spesielt opplever mange at språkforståelsen øker fortere når de hver dag må forholde seg til kolleger og pasienter. 

- Her hender det at de lærer faguttrykk som pusslaken før de klarer å bøye å gå, forteller norsklærer Astrid Arstad. De tar både norskopplæring og andre fag svært grundig og det legges en betydelig innsats for å komme seg inn i det norske samfunnet og i arbeid, understreker både daglig leder på Karriere Oppland Aril Bjørkøy og studierektor John Amundsen.

 

Jan Tore Sanner på besøk hos Karriere Oppland
Jan Tore Sanner på besøk hos Karriere Oppland. Foto: KD

Les mer om besøket hos Karriere Oppland hos Gudbrandalen Dagningen.

 Jobbmuligheter på Hadeland

I et forsamlingshus i Gran kommune på Hadeland, møtte Sanner blant annet Jwan Shikho fra Syria. Unggutten kom til Norge for drøye to år siden, og er allerede ute i arbeid.

Da statsråden uttrykte at han var imponert over norskferdighetene, svarte Shiko:

- Det er mye lettere å lære norsk når du er i jobb.

Det poenget ble fremhevet av flere. For å lære seg norsk, og samtidig bli en del av bygda, er jobb nøkkelen. Gjennom IPS (Individuell jobbstøtte) kom Shikho til Brandbu Bygg og Armering AS, og i tillegg til å få kolleger og et miljø, har han mulighet til å ta fagbrev.

- Bedrifter stoler på oss, og de fleste vet at det handler om mennesker som trenger muligheten til å vise at de kan, sier jobbspesialist Morten Hagen, som understreker at han ser etter egenskaper og vilje når han forsøker å koble nyankomne flyktninger med riktig arbeidsgiver.

Ordfører i Gran Willy Westhagen (GBL) mener nettopp kombinasjonen jobb og integrering er årsaken til at kommunen lykkes. Og på Hadeland satser de på flere fronter.

Smaken av jobb

Firmaet Lydgulvsystemer AS i Lunner kjører opplegget «jobbsmak». Her får både innvandrere og andre prøve seg før de får en fot solid plantet i arbeidslivet, og daglig leder Kristian Mellem er godt fornøyd med resultatet.

Kandidater får en prøveperiode på to til fire uker, før de så tas inn i arbeidsstokken hvis det er en god match.

- Vi har fått folk som passer oss, og selv om det kan være krevende for de ansatte å bli med på prosjektet, så ser vi at vi lykkes. Gevinsten for oss er planlagt vekst, men samtidig er det bra for bygda at folk blir kjent gjennom arbeid.

Selskapet har fått god hjelp av programrådgiver Hakan Öztorun i flyktningtjenesten i Gran og Lunner. Han mener samarbeidet er noe alle tjener på.

- Innvandrere vil bo her og betale skatt, og slik blir de en del av bygda. Det skaper en følelse av tilhørighet. Jobb og bolig betyr tilknytning, sier han.

Sy med Mira Craig

Gran kommune tenker bredt når de forsøker å få flyktninger ut i arbeid. Et av forsøkene de nå går i gang med, er i samarbeid med artisten Mira Craig.

Hun er i gang med å skape en ny kleskolleksjon, og rekrutterer syersker og tekstilarbeidere blant de nyankomne til Gran og Lunner kommune. Allerede har to flyktninger fått praktikantplasser, og målet er å kunne rekruttere til faste stillinger.

Les mer om besøket i Gran hos Hadeland avis.

Jan Tore Sanner mener mange kommuner kan lære av den nytekningen som gjøres, både når det gjelder veien til fagbrev på jobb, som Karriere Oppland driver med, og måten kommunene på Hadeland jobber for å få innbyggere med fluktbakgrunn ut i jobb.

- Vi trenger kommuner som tenker nytt, og som forstår hva hovedoppgaven er: Å få de som kommer til Norge ut i utdannelse eller arbeid. Det gjør også hverdagsintegreringen enklere. Norge er et land preget av tillit, åpenhet og små forskjeller. Det skal vi ta vare på, sier Sanner.  

PS: Flere av flyktningene Sanner møtte, både på Lillehammer og i Gran, fortalte at de hadde fått lite eller ingen norskopplæring mens de satt i mottak. Det har regjeringen gjort noe med. Det første lovforslaget i integreringsreformen sikret nettopp norskopplæring til alle som sitter i mottak.

Les mer om endringer i introduksjonsloven.

Til toppen