Viste frem norsk forskning og innovasjon til europeiske forskningsråder

Levende kuer med hull i magen var noe av det europeiske forskningsattacher fikk oppleve da de besøkte Norge.

Forskningsrådene besøkte blant annet NMBU. Foto: Are Straume.
Forskningsrådene besøkte blant annet NMBU. Foto: Are Straume.

28 europeiske forskningsattacher fra Rådets arbeidsgruppe for forskning var invitert på studietur til Oslo 6. - 8. juni. Formålet med turen var å vise frem Norge som et avansert forsknings- og innovasjonsland med en sterk europeisk tilknytning og gi gruppen et innblikk i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk. 

– Rådets arbeidsgruppe for forskning er en sentral gruppe når det kommer til europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk. Når denne gruppen i den kommende tid skal diskutere og forhandle det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon (FP9), er det viktig at også norske interesser blir tatt med. Derfor er det betydningsfullt at gruppens medlemmer både har sett og hørt hva som er norske styrkeposisjoner og også i hvilken europeisk kontekst dette skal sees i, sier Are Straume, forskningsråd ved Norges delegasjon til EU.

Under det to dager lange oppholdet i hovedstaden besøkte attachene blant annet Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitetet og Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Mellommenneskelig utveksling av ideer og meninger skjer ikke bare i møterommene i Brussel, men også i bussen på vei fra Gardermoen til Oslo eller under en middag på båtdekket på Fram. Det er derfor viktig at Norge inviterer våre europeiske kollegaer for å fremme denne utvekslingen. Det er med på å gjøre Norge mer relevant og øke bevisstheten til beslutningstakere utenfor landets grenser om hva vi kan og vil, sier Straume.

Fistelkuene har et åpent hull inn til magen. Foto: Are Straume.
Fistelkuene har et åpent hull inn til magen. Foto: Are Straume.

Spennende program

Under besøket til Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet (NMBU) fikk de europeiske forskningsattachene blant annet stifte bekjentskap med fistelkuene på Senter for husdyrforsøk. Disse kuene har et hull inn i vomma som er stort nok til å stikke hånden inn i, og gir forskerne en unik mulighet til å studere det som foregår inne i kua. Forskning på fistelkuer har blant annet bidratt til å optimalisere foring, redusere utslipp av nitrogen, produsere melk med gunstigere fettsammensetning enn vanlig melk og styrket forskningen knyttet til å redusere utslipp av metangass fra husdyrbruk.

 

Tett samarbeid med EU

Norge samarbeider tett med EU på forskningsområdet. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Deltakelsen i programmet er den største forpliktelsen Norge har innenfor internasjonalt forskningssamarbeid.

Hovedmålet for Norges forskningssamarbeid med EU er å heve kvaliteten i norsk forskning og sikre fornyelse og relevans i norsk forskning og innovasjon. 

Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU her.

Til toppen