Vossebanen: Strekningen Arna-Stanghelle planlegges som tidligere forutsatt

- Jeg er opptatt av at infrastrukturprosjekter skal planlegges så effektivt som mulig. Avtalen om planleggingsmidler til jernbanestrekningen Arna-Stanghelle som Jernbanedirektoratet og Bane NOR nå har undertegnet, sikrer at prosjektet planlegges uten opphold, akkurat slik vi har forutsatt hele tiden. Dette bidrar til at byggingen kan komme i gang så tidlig som mulig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanedirektoratet ga tidligere i sommerbeskjed om at planleggingen av strekningen Arna-Bergen skulle gjennomføres som om de nødvendige midlene var på plass. Dette ble formalisert 10. august ved at direktoratet og Bane NOR undertegnet en avtale om planleggingsmidler for annet halvår 2017.

Vil gi store reisetidsgevinster og enda tryggere togtransport
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt opp til at prosjektet Arna-Stanghelle skal stå klart like etter planperiodens slutt i 2029. Dobbeltspor på denne strekningen vil gi en reisetidsgevinst for lokal- og fjerntog på 10-15 minutter og mulighet for flere avganger. Prosjektet vil også gi økt kapasitet for godstransport.

Vossebanen er i dag svært rasutsatt, slik at det nye dobbeltsporet også skal bidra til en tryggere togtransport. 

For flere opplysninger - se:

  • Pressemelding fra Samferdselsdepartementet av 5. april 2017 om jernbanesatsing på Vestlandet i Nasjonal transportplan 2018-2029
  • Prosjektsiden til Bane NOR om Vossebanen og E16 Arna-Stanghelle
Til toppen