Vurderer kreftrisiko for EU

Kreftforsker Tore Sanner drar til Brussel nesten hver uke. Som nestleder for EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet er Sanner med på å vurdere helse- og sikkerhetsrisikoen ved solarium, leketøy, hårfarger, tannbleking og andre forbruksartikler for Europakommisjonen.

– Jeg pleier å si at jeg har mitt personlige medlemskap i EU.
Kreftforsker Tore Sanner viser frem adgangskortet sitt til Europakommisjonens generaldirektorat for helse og forbrukerspørsmål (DG SANCO) i Brussel. Ved siden av navnet hans står det «vitenskapelig ekspert». Sanner er i Brussel på en av sine faste turer. Kveldsflyet ned dagen før møtet, heldagsmøte og kveldflyet tilbake til Norge. Denne turen tar han omtrent 35 ganger i året.

Et langt liv som kreftforsker, forskningssjef ved Institutt for kreftforskning og professor ved Universitetet i Oslo og som medlem av nasjonale og internasjonale råd og utvalg har gitt Sanner en plass i EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet.

Komiteen består av 17 vitenskapelige eksperter fra ni europeiske land med ulik ekspertkompetanse og har som oppgave å gi Kommisjonen uavhengige vitenskapelige råd om helse- og sikkerhetsrisiko for ulike forbruksartikler. Europakommisjonen konsulterer komiteen i arbeidet med ny politikk og nytt regelverk.Komiteens risikovurderinger ligger til grunn for regelverk som også er relevant for Norge gjennom EØS-avtalen.

Valgt på bakgrunn av faglig ekspertise
– Mitt felt er først og fremst årsaker til kreftutvikling, og jeg vurderer blant annet risikoen for kreft ved eksponering for ulike kreftfremkallende stoffer, sier Sanner.

Et tema som komiteen jobber med nå er hårfargeprodukter. Kommisjonen utarbeider en liste over hvilke hårfargeprodukter som er tillatt å bruke, en såkalt positivliste. Komiteen går da gjennom alle stoffer som industrien bruker eller ønsker å bruke og vurderer helse- og sikkerhetsrisikoen ved disse produktene. Et annet aktuelt tema som komiteen har gitt råd til Kommisjonen på er spørsmålet om parabener i kosmetikkprodukter.

– Vi er eksperter på ulike områder fra ulike land, men stort sett er vi grunnleggende enige om vurderingene, sier Sanner som har vært med i komiteen siden 1997.

Medlemmene i vitenskapskomiteen velges på bakgrunn av sin faglige kunnskap og ekspertise og representerer derfor ikke enkeltland. Ekspertene oppnevnes for tre år av gangen, så Sanner har allerede fått flere fornyelser.

– Har man noe fornuftig å si – i denne komiteen som i andre deler av EU-systemet – blir man lyttet til uansett om man kommer fra et stort eller lite medlemsland eller et land utenfor EU som Norge, sier Sanner. Hans erfaring er at selv om Norge ikke er med i EU, blir vi ikke behandlet annerledes enn andre i de faglige og tekniske komiteene.

Lang erfaring
Sanner har vært pensjonert de siste seks årene, men har ikke sluttet å jobbe. Han bruker nå omtrent halvparten av sin arbeidstid på komitémøtene i Brussel, resten av tiden er han ved Radiumhospitalet.

Den norske kreftforskeren har alltid vært engasjert i arbeid knyttet til EU-systemet. Under medlemskapsforhandlingene på begynnelsen av 1990-tallet deltok han i forhandlingene samme med det daværende Statens forurensningstilsyn.  Han var også med å utarbeide et system for klassifisering av kjemikalier som nå brukes i EU.

– Jeg har også vært med å skrive direktiver, blant annet det såkalte Seveso 2-direktivet som stiller krav til håndtering av farlige kjemikalier, forteller Sanner.

Til toppen