Vurdering av boliglånsforskriften

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i brev i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. I brevet ber departementet om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Departementet har bedt om at Finanstilsynet gir sin vurdering innen torsdag 8. september 2016.

 

Bakgrunn
Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften trådte i kraft 15. juli 2015 og skal i utgangspunktet gjelde frem til 31. desember 2016.

Forskriften stiller krav til bankenes utlånspraksis. Bakgrunnen for at det ble fastsatt en forskrift var at flere år med sterk vekst i boligpriser og i husholdningenes gjeld har økt risikoen for uro i boligmarkedet.

Målet med forskriften har vært å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet og i husholdningenes gjeld.

Les brevet her