Norge gir ti millioner til Verdens helseorganisasjons (WHO) innsats mot zika-viruset

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- WHO trenger 23 millioner kroner i hastebidrag til innsatsen mot zika-viruset. Da jeg møtte generaldirektør Margaret Chan i går, lovte jeg derfor at Norge raskt vil bidra med ti millioner kroner, sier utenriksminister Brende.

WHO hadde en sentral rolle under ebola-epidemien som rammet flere vest-afrikanske land hardt i store deler av 2015. I ettertid ble WHO kritisert for å reagere for sent og for å være for lite operative.  

- WHO, de berørte landene og giverne må ta lærdom av ebola-epidemien. Det er avgjørende at WHO raskt og offensivt trapper opp innsatsen mot zika-viruset som spres gjennom mygg, sier Brende.

WHOs posisjon som et mellomstatlig, helsefaglig uavhengig og normativt FN-organ for helse er unik. Norge er en av de største giverne til WHO. I fjor ga Norge 366,5 millioner kroner i støtte til organisasjonen. 

WHO gjør også en solid innsats i Syria og nabolandene og vil ha en sentral rolle i giverkonferansen som finner sted i London 4. februar.