Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge gjenopptar støtten til World Maritime University

Norge inngår en toårig avtale om støtte til World Maritime University (WMU) på 4,5 millioner kroner årlig over to år. Støtten øremerkes stipender for studenter fra prioriterte land i sør.

Støtten og vil være i tråd med foreløpige prioriteringer for næringsutvikling i sør (kunnskaps- og kompetanseheving innen en sentral sektor). WMU er det eneste FN-universitetet på det maritime området og fyller et behov som andre utdanningsinstitusjoner ikke kan gi samlet på samme måte, idet fagene ved alternative utdanningsinstitusjoner ofte er oppstykket. WMU utdanner saksbehandler- og lederpersonale til sjøfartsadministrasjoner, havner, rederier og tilknyttede virksomheter, i all hovedsak fra utviklingsland. Universitetet er administrativt underlagt FNs sjøfartsorganisasjon IMO. For utviklingsland har WMU spilt en viktig rolle i kompetanse og kapasitetsbygging. Universitetet har 3477 ferdigutdannede i 164 land.

WMU ble etablert av i 1983. Siden er verdensflåten fordoblet, handelsvolumet til sjøs tredoblet, antall konvensjoner og protokoller under IMO er økt – 25 nye siden 1983. Disse omhandler sikkerhet og trygghet til sjøs samt miljøaspekt. I den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er ytterligere konvensjoner, internasjonale avtaler og retningslinjer etablert, der arbeidstrygghet til sjøs, flagg-  og havnestatsansvar er forsterket.

- Innen 12 måneder etter avtaleinngåelsen vil det foretas en vurdering av WMU og norsk støtte. Resultatene av denne gjennomgangen vil danne grunnlaget for beslutning om videre norsk støtte, sier Morten Høglund, statssekretær i Utenriksdepartementet.

Norad vil være norsk avtalepartner og avtalen forvaltes av Seksjon for Næringsutvikling i samråd med UD og Maritim avdeling i NFD.

Til toppen