World Antibiotic Awareness Week

WHO har tatt initiativ til å markere World Antibiotic Awareness Week (WAAW) fra 18.-24. november. Hensikten er å øke bevisstheten rundt det økende problemet og den globale helsetrusselen som antibiotikaresistens er, og oppmuntre til "best practice".

I forbindelse med WAAW lanserer nettverket European Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Related Infections (EU-JAMRAI) som Veterinærinstituttet er en del, av et nytt symbol for å bidra til bevisstgjøring av dette globale og alvorlige helseproblemet.

Økende antibiotikaresistens er en alvorlig folkehelsetrussel og er ansvarlig for rundt 33 000 dødsfall hvert år i EU, et tall som kan øke dramatisk innen 2050 hvis det ikke blir gjort noe.

Saken fortsetter under bildet.

Logo Antibiotic resistansce symbol

Med sikte på å øke bevisstheten i samfunnet, har EU-JAMRAI presentert det første globale symbolet som representerer kampen mot antibiotikaresistens. Det er ment å være like symbolsk som det røde AIDS-båndet, og bidra til å synliggjøre den alvorlige virkningen av antibiotikaens tap av effektivitet.

Stadig mindre forbruk av antibiotika til dyr

Det er store forskjeller mellom EU/EØS-land når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr. Norge er blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr.