World Economic Forum

Sted: Davos, Sveits

Statsministeren deltek på delar av World Economic Forum 2016 i Davos.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.