Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

WTOs ministerkonferanse i Buenos Aires avsluttet

- WTO er vår beste mulighet til å forme fremtidens globalisering og handel sammen. Diskusjonene fra ministerkonferansen i Buenos Aires må følges opp for at vi skal oppnå konkrete resultater. Her skal Norge ha en sentral plass, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

På WTOs 11. ministerkonferanse i Buenos Aires uttrykte flere medlemmer tydelig støtte til det multilaterale handelssystemet. Det ble dessverre ingen vedtak på konferansen, men landene er enige om å fortsette alle pågående forhandlinger i WTO.

Utenriksministeren med den norske stortingsdelegasjonen til WTOs ministerkonferanse
Utenriksministeren med den norske stortingsdelegasjonen til WTOs ministerkonferanse: Svein Roald Hansen (Ap), Liv Signe Navarsete (Sp), Ingunn Foss (H) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Foto: Guri Solberg, UD

Sett med norske øyne var det på forhånd særlig håp om enighet om å forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overfiske, og å avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Dette ville vært et viktig bidrag til å oppfylle bærekraftsmål 14.6. Selv om det ikke ble enighet på dette området, ble landene enige om å fortsette arbeidet fram mot neste ministerkonferanse.

Utenriksministeren hadde rollen som tilrettelegger for utviklingsspørsmål på konferansen og arbeidet for at WTO skal ha en konstruktiv dialog om handel og utvikling. - Utviklingsspørsmål er et viktig tema for WTO, og det er behov for en ny tilnærming og at det bygges tillit mellom landene, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Norge sluttet seg til flere ministererklæringer i løpet av konferansen, blant annet om kvinners økonomiske stilling, støtte til det multilaterale handelssystem og om reduksjon av fossile subsidier.

Les utenriksministerens hovedinnlegg her.

Til toppen