Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dagsrapport III - WTO 2. desember

WTO: Ministerkonferansen avsluttet - Doha-forhandlingene ferdig i 2010?

Formannen, Andres Velasco, Chiles handelsminister, la i sin oppsummering vekt på enigheten om å avslutte Doha-forhandlingene i 2010 og at det gjennomføres en statusgjennomgang i forhandlingene første kvartal 2010.

Formannen, Andres Velasco, Chiles  handelsminister, la i sin oppsummering vekt på enigheten om å avslutte Doha-forhandlingene i 2010 og at det gjennomføres en statusgjennomgang  i forhandlingene første kvartal 2010.

Det er gitt bred  tilslutning til å fortsette forhandlingene på basis av tidligere framskritt og unngå gjenåpning av tekster. Det var bred anerkjennelse av  rundens betydning for fattigdomsbekjempelse og viktigheten av å gjennomføre utviklingsagendaen. Av fremtidige saker som vil ligge på WTOs dagsorden, nevnte formannen bl.a. klima, mat- og energisikkerhet.

Utenriksministeren ledet siste plenumssesjon i ministerkonferansen. Plenum på konferansens siste dag var som de foregående dager preget av  ønsket om avslutning av Doharunden i 2010 og betydningen av utviklingselementene, inklusiv handelsrelatert bistand. I tillegg fikk alle observatører til WTO ta ordet, dvs. land som ønsker å bli medlem av WTO fra Russland til Palestina. Disse ga sin tilslutning til WTO som system. Samtidig var mange  opptatt av forenkling av tiltredelsesprosessen, særlig for de minst utviklede land.

Under arbeidssesjonen om WTOs bidrag til vekst og utvikling i etterkant av  finanskrisen, var den gjennomgående vurdering at det beste kollektive tiltak for å stimulere verdens økonomien vil være en sluttføring av Doharunden.

Generaldirektør Lamy fikk siste ord og understreket betydningen av at det var blitt holdt et regulært ministermøte uten overraskelser men som viste lands samhold i en vanskelig tid. Uenighet mellom land er legitimt. WTOs oppgave er å  løse forskjellene en etter en. Første prioritet, og litmustesten for organisasjonens relevans, er å fullføre Doharunden.

Ministrene vedtok på avslutningen av konferansen to vedtak, begge om forlengelse av moratorier, ett om toll på e-handel og ett om muligheten til å ta ”såkalte ”non-violation complaints” under TRIPS-avtalen til tvisteløsning.

Neste ordinære ministerkonferanse vil bli avholdt senest desember 2011.

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/min09_closing_e.htm

Til toppen