WTO-medlemmer vedtar tre ministererklæringer om handel og miljø

Til tross for at den 12. ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som skulle vært i Genève 29. november - 3. desember ble avlyst på grunn av pandemien, vedtok WTO-medlemmer 15. desember  tre ministererklæringer. De tre erklæringene skal styrke arbeidet med handel, miljø og bærekraft, reform av fossile subsidier og bærekraftig handel med plast. Norge er med på alle tre.

WTO har hatt bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet som mål siden organisasjonen ble etablert i 1995. Flere nye initiativer som omhandler handel, miljø og bærekraft viser at disse spørsmålene har fått betydelig mer fokus de siste årene i organisasjonen.

71 WTO-medlemmer er enige om en politisk erklæring om handel, miljø og bærekraft. Både utviklingsland og industriland er med på erklæringen. Erklæringen tar for seg temaer som miljøvarer- og tjenester, reform av fossile subsidier, handel og plast, handelsrelaterte klimatiltak, grønn bistand, sirkulær økonomi og globale verdikjeder. Sivilt samfunn, akademia og andre interessenter utenfor WTO er aktive deltakere under dette initiativet.

Norge støtter også, sammen med 67 WTO-medlemmer, en ministererklæring om bærekraftig handel med plast. Nylige tall fra FNs konferanse for handel og utvikling (Unctad) viser at handel med plast utgjorde fem prosent av den globale handelen i 2018. For Norge er samarbeid om bærekraftig handel med plast i WTO et viktig  supplement til arbeidet med plastforurensning som skjer i FN. Erklæringen tar til orde for åpenhet, overvåking av handelstrender, erfaringsutveksling, styrket samordning, behov for kapasitet og faglig bistand.

I tillegg går 45 WTO-medlemmer sammen om en ministererklæring for reform av subsidier til  fossilt brennstoff, hvor fokus er på ineffektive subsidier som bidrar til skadelig forbruk. Dette er en oppfølging av en tilsvarende ministererklæring fra 2017, og det er gledelig at antallet støttespillere har økt markant siden da. Hensikten er blant annet å se på hvordan WTO kan bidra til å redusere slike subsidier. Erklæringen inneholder planer for informasjonsdeling og erfaringsutveksling, og den legger stor vekt på behovet for økt åpenhet og rapportering. Arbeid med å utvikle konkrete forslag skal gjøres før neste ministerkonferanse. Hensyn til utviklingslands konkrete behov og utviklingsnivå er spesielt nevnt.

WTO | 2021 News items - New initiatives seek to put environment at heart of trade discussions