Nye samiske veivisere utnevnt for 2017-2018

– Jeg ønsker dere som skal bli nye veivisere lykke til med arbeidet. Som veivisere vil dere gi mye av dere selv, men også få mye tilbake! Dere vil få et lærerikt, spennende og morsomt år, sa statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, da hun i dag presenterte de nye samiske veivisere på Markomeannu-festivalen i Troms.

Samiske veivisere
De nye samiske veiviserne sammen med statssekretær Anne Karin Olli.

De nye samiske veiviserne for skoleåret 2017 – 18 er:

  • Anne-Marja Kristine Jannok-Joma
  • Dan-Jonas M. Danielsen Sparrok
  • Leif Henrik Halvari
  • Maren Benedicte Storslett

Veiviserne skal møte ungdommer fra hele landet, og formidle kunnskap om samiske samfunn ut fra sine egne erfaringer.  Årets veiviserne drar nytte av at de har bakgrunn fra forskjellige deler av det samiske bosettingsområdet.  
– Jeg vil takke Samisk Høgskole for arbeidet med å administrere og organisere veiviserordningen. Samtidig også takk til arrangørene av Márkomeannu-festivalen for at veiviserne kan være en del av festivalen, sa Anne Karin Olli. 

Márkomeannu-festivalen er en samisk kultur- og musikkfestival, som gjør seg stadig mer bemerket som en viktig samisk kulturell aktør. Festivalen blir arrangert på Gállogieddi samisk friluftsmuseum i Evenes. Museet ligger i grenseområdet mellom Nordland og Troms, og driftes av Várdobáiki samisk senter.

 

Til toppen