Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpningen av utstillingen «Too Young to Wed»

Oslo rådhus, 5. februar 2014

- Jenter som får bli i skolen har betydelig mindre sjanse til å bli gravid enn de jentene som utestenges. Utdanning bidrar til å gi sosial status, kunnskap om rettigheter og mulighet til å ta egne valg. Og, ikke minst, til å kunne forsørge seg selv og sin familie senere i livet, sa utenriksminister Brende ved åpningen av utstillingen "Too Young to Wed" 5. februar.

Deres kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit, ordfører, Director for External Relations in the UNFPA Dianne Stewart, kjære alle sammen.

 

Å gifte seg og stifte familie skal være en dag for fest og glede. For altfor mange jenter er det ikke slik.

Nærmere 40 000 jenter giftes bort hver dag, mot sin vilje og altfor tidlig.

Barn som tvangsgiftes fratas sine grunnleggende menneskerettigheter. De mister sin barndom. En barndom hvor de skulle gått på skole, hatt jevnaldrende venner og utviklet seg sammen med andre barn.  

Barn og unge som tvinges inn i ekteskap overlates ofte til en hverdag preget av vold og seksuelle overgrep. Jentene fratas retten til utdanning og retten til helse, og det blir nærmest umulig å bryte ut av fattigdomsspiralen.

Hva kan vi gjøre for å bekjempe barneekteskap?

Ett av de viktigste tiltakene er å sørge for at flere jenter får utdanning.

Hvis alle jenter får gå på skolen, kan vi redusere antall barneekteskap med 14 %.

Hvis jenter også får ungdomsskole og videregående skole, kan antallet bli redusert med to tredjedeler.

Jenter som får bli i skolen har betydelig mindre sjanse til å bli gravid enn de jentene som utestenges. Utdanning bidrar til å gi sosial status, kunnskap om rettigheter og mulighet til å ta egne valg. Og, ikke minst, til å kunne forsørge seg selv og sin familie senere i livet.

Tilgang til én rettighet, som utdanning, setter jentene i en bedre posisjon for å ta del i andre rettigheter.

Derfor trapper regjeringen opp støtten til utdanning i fattige land. Fordi vi vet det virker.

Mange frivillige organisasjoner gjør en svært viktig jobb for barns og kvinners rettigheter, inkludert tiltak mot barneekteskap.

Ett eksempel er Kirkens Nødhjelp, som i samarbeid med lokale partnere i Pakistan har bidratt til å forhindre over 500 tilfeller av forsøk på tvangsekteskap.

Vi må arbeide målrettet for å nå de fattigste familiene og områder hvor den sosiale normen for barneekteskap står sterkt. I flere områder hvor barneekteskap er utbredt, har vi ekspertpersonell på de norske ambassadene.

FNs befolkningsfond (UNFPA)har etablert lokale jentegrupper i land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Gruppene gir jentene basiskunnskaper om helse og familieplanlegging og det å ta styring over eget liv.

Slike tiltak kan, hver for seg og til sammen, være med på å gjøre en forskjell.

Men det er også avgjørende at myndighetene i de enkelte landene tar sitt ansvar og gjør det mulig å kunne velge bort barneekteskap.

La meg slutte av med å takke Solveig og organisasjonen Sex og Politikk for samarbeidet med å få denne flotte utstillingen til Norge. Dette er et viktig bidrag til økt kunnskap og engasjement her hjemme for å bekjempe barneekteskap.

Takk også til UNFPA (FNs befolkningsfond) og fotobyrået Seven, som har laget utstillingen. Jeg vil også takke Hennes Kongelige Høyhet kronprinsesse Mette-Marit for hennes viktige engasjement.

Tusen takk for oppmerksomheten.

 

Til toppen