Yrkesfaglige utdanninger må gjøres mer attraktive

Nesten halvparten av elevene i europeiske videregående skoler går på yrkesfaglige utdanninger. Likevel sier bare 27 prosent av unge europeere i alderen 15-24 at de ville anbefale yrkesfag til sine medelever. Det kommer frem i EUs ferske undersøkelse om holdninger til yrkesopplæring. EU-delegasjonens utdanningsråd Ingveig Koht Astad rapporterer.

Yrkesfag har generelt sett et positivt rykte i de fleste aldersgrupper, både fordi kvaliteten av opplæringen oppfattes som god og ikke minst fordi slik utdanning gir gode jobbutsikter. Likevel sier bare 27 prosent av unge europeere i alderen 15-24 at de ville anbefale yrkesfag til sine medelever.

Dette tyder på at det må gjøres mer for å gjøre yrkesfaglig utdanning og opplæring mer attraktivt. Dette er noe av innholdet i en undersøkelse fra Eurobarometer om "Holdninger til fag- og yrkesopplæring" presentert av Europakommisjonen 30. september. Undersøkelsen dekker alle de 27 medlemslandene.

Europa har stort behov for faglært arbeidskraft, og EU driver systematisk arbeid for å utvikle kvalitet og attraktivitet i europeisk fag- og yrkesopplæring gjennom den såkalte Københavnprosessen. Norge har deltatt aktivt i dette samarbeidet fra begynnelsen i 2002.

Fokus på fag- og yrkesopplæring i Norge
Norge har satt samme fokus som EU-landene på å få flere unge til å velge yrkesfag, øke antall lærekontrakter og øke gjennomføring fram til fagbrev. Kunnskapsdepartementet melder at per 1. september er det formidlet 14 391 lærekontrakter; vel 1500 flere enn i fjor.

Norge gjør også målrettet innsats for å redusere frafall i videregående skole og deltar i det europeiske samarbeidet om dette tema.

VM i yrkesfag
5.-8. oktober ble World Skills 2011 arrangerti London. Dette er VM i yrkesfag med 1000 unge fagarbeidere fra mer enn 50 land som konkurrerer om mesterskapstittel på 46 fagområder.

Norge hadde 20 deltakere på et bredt spekter av fag, blant annet elektronikk, frisørfag, helse- og omsorgsfag, anleggsgartner, grafisk design, bilmekaniker og smykkedesign. Les om det norske VM-laget her.  

Kvalifisert arbeidskraft viktig for konkurranseevnen
Europakommisjonen er representert ved World Skills 2011 og fredag 7. oktober presenterte  kommissær for utdanning, Androulla Vassiliou, EUs planer og prioriteringer framover for det europeiske samarbeidet om fag- og yrkesopplæring.  

EU har tatt flere initiativer på dette området, blant annet An agenda for new skills and jobs, og EU understreker sterkt betydningen av kvalifisert arbeidskraft for Europas konkurranseevne og velferd.

Til toppen