Historisk arkiv

Yrkesmesse Vest- Telemark konferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kjære alle sammen!

Dere som er unge i dag står overfor mange spennende valg i fremtiden, ikke minst valg av karrierevei. Jeg spør meg selv om jeg i dag bidrar nok til at deres generasjon skal ha både trygghet og muligheter til å jobbe med det dere ønsker og liker.

For det er slik at vi ofte blir virkelig gode til det vi virkelig liker, og det vi virkelig brenner for.

Mange av dere velger en yrkesfaglig utdanning. Det er kjempebra- vi trenger definitivt flere kompetente fagarbeidere. Jeg vet imidlertid at det er mangel på læreplasser i Norge, og at hele 9000 elever i dag står uten lærlingplass.

Dette vil jeg nå forsøke å gjøre noe med. Derfor har vi i regjeringen foreslått å innføre nye regler slik at det skal stilles krav om lærlinger når det offentlige gjør sine innkjøp.

Dette vil forhåpentlig gi mange nye lærlingplasser.

                                                     ***

Mange av fremtidens bedrifter er ennå ikke er etablert. Kanskje har noen av dere drømt å starte opp for dere selv?

Husk at det er dere som skal skape og jobbe i framtidens bedrifter og arbeidsplasser.

Det er dere som sitter med ideene og kunnskapen. Disse kan bli til nye varer og tjenester, og bidra til å løse små problemer i hverdagen eller større samfunnsoppdrag.

Det er dere som kan bidra til at vi i fremtiden har et livskraftig og innovativt næringsliv!

Vi trenger flere gode gründere for at Norge skal ha flere bein å stå på i fremtiden!


Jeg vil gjerne benytte anledningen til å utfordre dere litt.

For når det gjelder det å skape nytt næringsliv, så har denne regionen helt klart en jobb foran seg. I følge NHOs Nærings NM ligger Vest-Telemark på plass 72 av 80 regioner når det gjelder bedriftsetableringer.


Men dette gjelder ikke bare Vest- Telemark. Det er en utfordring at stadig færre nordmenn har ambisjoner om å starte bedrifter med vekst og nye innovasjoner.

Regjeringen håper å snu denne trenden med vår gründerplan "Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser"

Denne planen tar for seg tre hovedutfordringer som gründere i Norge står overfor: Kapital, Kompetanse og Kultur.

Med gründerplanen følger 400 millioner kroner ekstra til gründertiltak over statsbudsjettet i 2016. I dette ligger det blant annet mer penger til kompetansetjenester og møteplasser for gründere. Vi ønsker også å gi mer penger til å gjøre om forskning og kunnskap til nye smarte ideer.

Sist men ikke minst er vi opptatt av å gjøre Norge til et attraktivt gründerland med en kultur for gründerskap - der det er lov å prøve, OG å feile.  

                                                                  ***

Jeg håper dere vil lykkes med hva enn dere velger å foreta dere.

Som med alt annet, er det mye glede og tilfredsstillelse i å skape og drive frem egen virksomhet, men også mye frustrasjon.

Jeg vil derfor avslutte med en oppfordring til alle her i dag: Uansett hva drømmen din er, la ingen ta den fra deg!

Om ideen din er god, og du har trua, er muligheten stor for at du lykkes.

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen